Artėjant seniūnaičių rinkimams

2019 m. rugsėjo 13 d. Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-275 buvo patvirtintas naujas Šakių rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašas. Svarbesni šio aprašo pakeitimai:

  • Seniūnaičių rinkimai organizuojami ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo tos dienos, kai į pirmąjį savivaldybės tarybos posėdį susirenka ir prisiekia išrinktos savivaldybės tarybos nariai.
  • Seniūnaitis renkamas 4 metams, bet ne ne ilgiau negu iki išrinkus savivaldybės tarybą surengtuose seniūnaičių rinkimuose bus išrinktas seniūnaitis.
  • Seniūnaičių rinkimų datą skelbia Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius) arba Administracijos direktoriaus pavedimu – seniūnas.
  • Seniūnaitijose, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai paprastai renkami gyventojų susirinkime atviru balsavimu (atvirai balsuojama rankos pakėlimu už pasiūlytą kandidatą).
  • Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu rinkimuose dalyvauja ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį.
  • Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.
  • Kandidatus į seniūnaičius siūlo tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, bendruomeninės organizacijos, gyventojai. Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti ne mažiau kaip 20 seniūnaitijos gyventojų, kuriems siūlymo pateikimo dieną yra sukakę 18 metų, gyvenamąją vietą deklaravę seniūnaitijos teritorijoje ir turintys rinkimų teisę (toliau – rinkėjai).

Visą seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos ir aprašą galite rasti ČIA

Jums taip pat patiktų