Kidulių seniūnijos seniūnaičių rinkimai

Artėja seniūnaičių rinkimai. Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Seniūnaičiai renkami gyventojų susirinkime.

Šakių rajono savivaldybės administracijos Kidulių seniūnijos seniūnaičių rinkimų grafikas:

Eil. Nr.SeniūnaitijaDataLaikasVieta
1.Bunikių2019 m. lapkričio 18 d.17 val.
2.Judrių 2019 m. lapkričio 15 d. 16 val.Ateities g. 1, Šiaudinės k. (seniūnijos salėje)
3.Kaimelio2019 m. lapkričio 21 d. 17 val.Ateities g. 1, Šiaudinės k. (seniūnijos salėje)
4.Kidulių 2019 m. lapkričio 15 d. 17 val.Ateities g. 1, Šiaudinės k. (seniūnijos salėje)
5.Valenčiūnų2019 m. lapkričio 20 d. 17 val.
6.Voverių 2019 m. lapkričio 22 d. 17 val.Aušros g. 2,Voverių k. (buvusi mokykla)
7.Žygėnų 2019 m. lapkričio 19 d. 17 val.Mokyklos g. 3, Žygėnų k. (buvusi mokykla)

Iš seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo:

,, 19. Kandidatus į seniūnaičius siūlo tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, bendruomeninės organizacijos, gyventojai. Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti ne mažiau kaip 20 seniūnaitijos gyventojų, kuriems siūlymo pateikimo dieną yra sukakę 18 metų, gyvenamąją vietą deklaravę seniūnaitijos teritorijoje ir turintys rinkimų teisę (toliau – rinkėjai).

21. Asmenys, norintys siūlyti seniūnaičio kandidatūrą į seniūnaičius, kreipiasi į seniūniją, kurios veiklos teritorijai priskirta seniūnaitija, prašydami išduoti kandidatą į seniūnaičius palaikančių (siūlančių) rinkėjų parašų rinkimo lapus (toliau – parašų rinkimo lapai) (2 priedas). Seniūnija parašų rinkimo lapus, antspauduotus seniūnijos antspaudu, turi išduoti ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo kreipimosi.

22. Siūlymai dėl kandidatų į seniūnaičius teikiami raštu seniūnijos seniūnui. Kartu su siūlymu turi būti pateikti šie dokumentai:

22.1. rašytinis kandidato sutikimas (1 priedas);

22.2. pažyma apie kandidato deklaruotą gyvenamąją vietą;

22.3. trumpas gyvenimo aprašymas (ne daugiau kaip pusė A4 formato lapo);

22.4. susirinkimo protokolo kopija arba jo išrašas, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija;

22.5. parašų rinkimo lapai su ne mažiau kaip 20 kandidatą palaikančių (siūlančių) rinkėjų parašų.

25. Seniūnaičių rinkimai galimi, jei įregistruojamas bent vienas kandidatas. 

Teisės aktai

Rajono savivaldybės tarybos 2019-09-13 sprendimas Nr. T-275 „Dėl Šakių rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-04 įsakymas Nr. AT-785 „Dėl Šakių rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų komisijos nuostatų patvirtinimo“

Jums taip pat patiktų

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *