Rekomendacijos apgyvendinimo įstaigoms

Pagal Apgyvendinimo paslaugų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. 4-86, apartamentų nuoma priskiriama prie neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų. 2020 m. kovo 14 d. LRV nutarimu Nr. 207 apgyvendinimo paslaugos nėra draudžiamos. Atsižvelgiant į tai, kad kai kurie asmenys nori izoliacijos laiką praleisti apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įstaigose, Sveikatos apsaugos ministerija teikia rekomendacijas šias paslaugas teikiantiems subjektams internetinėje svetainėje:https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20teikiantiems%20apgyvendinimo%20paslaugas_privaloma%20izoliacija.pdf

Atkreipiame dėmesį, kad jei apartamentų ar jų dalies nuomos paslaugų teikiamas susijęs ne su apgyvendinimu, o pavyzdžiui renginiais, ūkio subjektai turi įvertinti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu  draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai.

lrv.lt informacija

Jums taip pat patiktų