Kidulių ir Jurbarko krašto jaunųjų šaulių sueiga Kiduliuose

2021 m. spalio 29-30 d. pagal patvirtintą neformaliojo vaikų švietimo programą „Kidulių krašto jaunojo kario ugdymo programa“ Šakių rajono Kidulių pagrindinėje mokykloje, vyko Kidulių ir Jurbarko krašto jaunųjų šaulių sueiga, skirta partizano, Lietuvos laisvės kovotojo, laisvės kovos sąjūdžio atstovo užsieniui Juozo Lukšos Daumanto 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

Renginyje dalyvavo gausus jaunųjų šaulių būrys iš Pagėgių ir Vilkyškių. Renginys prasidėjo Kidulių krašto partizanų ir tremtinių pagerbimu, jiems atminti uždegant žvakutes.

Renginio programoje, buvo numatytas 15 km taktinis žygis, po kurio jaunieji šauliai rinkosi į Šakių K.C. Kidulių laisvalaikio salę, čia vyko pilietiškumo pamoka „Praeities ženklai”. Dėkojame Kidulių pagrindinės mokyklos direktoriui Robertui Sakui ir Šakių K.C. Kidulių laisvalaikio salės renginių organizatorei Mildai Prūsaitytei, už suteiktas patalpas renginio pravedimui.

Jurbarko P. Paulaičio šaulių 701-oji kuopa inf.

Jums taip pat patiktų