Viešojo interneto prieigos centras „Langas į ateitį”

lia2

Ateities g. 1
Kiduliai
LT-71404 Šakių raj.
www.langasiateiti
info@kiduliai.lt

 
Asociacija „Langas į ateitį“ 2002 metais pradėjo vykdyti unikalią Lietuvoje verslo paramos informacinės visuomenės plėtrai iniciatyvą, kurios tikslas – skatinti interneto naudojimą Lietuvoje ir tuo būdu pakelti šalies gyventojų gyvenimo lygį, šalies konkurencingumą Europoje bei pasaulyje.

Sparčiai besikeičiantis gyvenimas Lietuvoje „Langui į ateitį“ iškėlė ne mažiau svarbių naujų uždavinių: el. parašo proveržio programos vykdymas, tolesnis mokymo projekto išplėtimas, elektroninio turinio kūrimo projektai. „Langas į ateitį“ dirbs tam, kad Lietuvoje mažėtų skaitmeninė atskirtis tarp miesto ir kaimo gyventojų ir kad žmonės mokėtų ir galėtų naudotis elektroninėmis paslaugomis kuo įvairesnėse gyvenimo srityse, tuo būdu keldami savo pragyvenimo lygį.

Norint apibrėžti viešosios interneto prieigos taško funkcijas visų pirma reikėtų išsiaiškinti, kas gi yra tas viešasis interneto prieigos taškas. Pati sąvoka yra labai plati. Šioje sąvokoje svarbiausia yra du žodžiai: viešasis ir prieiga. Sąvoka viešas lietuvių kalbos žodyne apibrėžta kaip „1. visiems skirtas, visuomenės naudojamas, 2. atviras, visiems žinomas, prieinamas, neslaptas“. Lengvai prieinamas vietos ir subjekto (asmens) atžvilgiu – plačiai teritoriškai paplitęs ir neribojamas asmenims, išskiriant juos pagal socialinę padėtį, politinius ar kitus įsitikinimus, rasinę ar tautinę kilmę ir pan. Interneto prieiga (priėjimo vieta, priėjimas) čia traktuotina kaip galimybė vartotojui gauti reikiamą paslaugą ar produktą tam tikroje vietoje tam tikru būdu. Tai suprantama kaip fizinė vieta (darbo vieta) su atitinkama technine ir programine įranga, leidžiančia naudotis interneto ryšiu.

Literatūroje galėtume rasti ir tokį viešųjų prieigos taškų sąvokos aiškinimą, kad tai yra „centrai, kurių pagrindinė misija – teikti prieigą prie kompiuterių ir interneto tiems, kuriems ji kitaip nepasiekiama, padėti perprasti informacines technologijas, užtikrinti prieigą prie viešo administravimo ir kitų viešų paslaugų, teikiamų internetu. ES supratimu, VIPT (viešosios interneto prieigos taškai) yra bet koks gyventojams prieigą prie interneto teikiantis centras, nepriklausomai nuo to, kas yra interneto tiekėjas, ar prieiga mokama ar ne, išskyrus privačias interneto kavines“.

Pagrindinės VIPT funkcijos

• Nemokama prieiga prie kompiuterinės technikos ir interneto ryšio

Viena svarbiausių VIPT funkcijų – suteikti žmonėms galimybę naudotis kompiuterine technika ir internetu. Ši funkcija sąlygoja ir kitų funkcijų vykdymą. Todėl viešieji interneto prieigos taškai yra aprūpinami kompiuteriais, daugiafunkciniu aparatu su skeneriu, spausdintuvu ir kopijavimo aparatu bei interneto ryšiu. Pirmus 36 mėnesius nuo VIPT veiklos vykdymo pradžios ne mažiau kaip 20 valandų per savaitę VIPT teikia nemokamai interneto paslaugas lankytojams.

• Naudojimasis elektroninėmis paslaugomis

Elektroninės paslaugos yra įprastos informacijos, prekybos, sveikatos, bankininkystės ir kitos paslaugos, teikiamos internetu. Vienas iš pagrindinių elektroninių paslaugų privalumų yra tai, jog jomis galite pasinaudoti neišvykdami iš savo miestelio ar kaimo, pakanka turėti kompiuterį ir internetą.

Taigi, jei neturite kompiuterio ir interneto ryšio namuose, viešieji interneto prieigos taškai yra puiki vieta pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis neišvykstant iš savo gyvenamosios vietos. Elektroninių paslaugų spektras vis plečiasi.

Plačiau galite paskaityt www.vipt.lt arba www.langasiateiti.lt