Žemės ūkio specialistas Kidulių seniūnijoje

Jolita ValavičienėŽemės ūkio specialistė

Tel.: 862637964

jolita.valaviciene@sakiai.lt

SENIŪNIJOS ŽEMĖS ŪKIO SPECIALISTO PAREIGOS IR FUNKCIJOS:

1. Organizuoja žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimą seniūnijoje. 
2. Atlieka pieno gamybos kvotų sistemos įdiegimo veiksmus seniūnijoje. 
3. Priima iš seniūnijos gyventojų, užsiimančių žemės ūkio ar alternatyvia žemės ūkiui veikla, prašymus žemės ūkio klausimais. 
4. Priima prašymus,  įregistruoti bei atnaujinti duomenis  įmonės žemės ūkio  ir kaimo valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. 
5. Priima prašymus  įregistruoti ūkio subjektus pašarų registre. 
6. Priima pareiškėjų pateiktus prašymus, juos registruoja, nagrinėja pateiktus dokumentus, parengia pažymas, dėl žemės ūkio veiklos. 
7. Konsultuoja seniūnijos gyventojus žemės ūkio gamybos klausimais.


Augalų apsaugos mokymai