GĖLO POŽEMINIO VANDENS GAVYBOS GRĘŽINIŲ ĮTEISINIMAS

2022 m. gegužės 1 d.  pradės galioti Lietuvos Respublikos gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinasis įstatymas, kuriuo buvo patvirtinta laikina nelegalių gręžinių legalizavimo tvarka bei galimybė susitvarkyti kitus požeminio vandens ištekliams naudoti reikalingus dokumentus atleidžiant asmenį nuo administracinių ir ekonominių sankcijų  už požeminio vandens naudojimą be leidimo, kol vyks gręžinio legalizavimo procedūros.

Gręžinio įteisinimo procedūras bus galima pradėti nuo 2022 m. gegužės 1 d. iki 2025 m. balandžio 30 d.

Asmuo nuo prievolės mokėti mokesčius už išgautus požeminio vandens išteklius (tais atvejais kai jie taikomi pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymą) gręžinio įteisinimo metu neatleidžiamas.

Nuolatinė pagalba dėl įtesinimo proceso ir teisės aktų:

Kontaktiniai asmenys:

Informacinės atmintinės:

Duomenų įrašymas

Gręžinio įteisinimas

Gręžinio likvidavimas

Bešeimininkiai gręžiniai

Požeminio vandens gręžinys / Aplinkos ministerijos nuotr.

Jums taip pat patiktų