Herbas

Kidulių herbas

Kidulių herbas

Kiduliai turi savo herbą – jame pavaizduotas sidabrinis gausybės ragas mėlyname fone. Kidulių vėliava yra mėlynos spalvos su gausybės ragu viduryje. Vėliavos kraštai turi geltoną apvadą ir geltonus kutus.

Dailininkės Laimos Ramonienės sukurto Kidulių herbo etaloną Lietuvos heraldikos komisija aprobavo 1998 m. liepos mėn. 6 d.  (komisijos posėdžio protokolas Nr. 193).