Kaimai ir gyventojų skaičius

Šiandieniniai Kiduliai – tai unikali gyvenvietė, kurią sudaro keturi kaimai, laiko bėgyje suaugę į vieną krūvą: rytinė Kidulių pusė – tai senovinis gatvinis Šiaudinės kaimas; vakarinėje – palyginti jaunas, pokario metais išaugęs nacionalizuotoje Kidulių dvaro žemėje tą patį pavadinimą turintis Kidulių kaimas; viduryje tarp Kidulių ir Šiaudinės kaimų stovi dideli ir ilgi Kidulių dvaro pastatai, išsidėstę palei pagrindinę Nemuno gatvę. Pietryčiuose – kartu su Vinkšnupio upeliu Šiaudinės kaimą apriečia Kaimelio kaimas su Kaimelio (Kidulių) parapijos centru – bažnyčia. Pietinėje pusėje prie Kidulių prisijungia po karo išsidėstęs Judrių kaimas. Nors ir turėdami savo pavadinimus, visi šie keturi kaimai dažniausiai yra vadinami bendru Kidulių vardu. Kiduliai šiandien yra seniūnijos centras, turintis savo herbą ir vėliavą. Kiduliai turi ir gatvių pavadinimus ir namų numeraciją, tačiau gyventojų pasuose gyvenamoji vieta pažymėta tiksliu kaimo pavadinimu (Judrių k., Šiaudinės k., Kidulių k., Kaimelio k.).

Kidulių seniūnijos kaimai ir gyventojų skaičius (2017 m. duomenys)

 Eil. Nr. Kaimo pavadinimas  Gyventojų  skaičius
1. Aleksandrava 56
2. Bagdžiai 0
3. Berckiai 10
4. Bunikėliai 20
5. Bunikiai 110
6. Burbiškiai 4
7. Čiūriškiai 1
8. Dagiliai 0
9. Degėsiai 31
10. Gečiai 4
11. Gudlaukis 72
12. Jakaičiai 8
13. Jokeliškiai 4
14. Judriai 255
15. Kaimelis 164
16. Karališkiai 56
17. Kėpštai 22
18. Keršiai 0
19. Kiduliai 318
20. Kregždančiai 11
21 Kriaušaičiai 50
22. Kukarskė 116
23. Liaušiai 0
24. Limantai 8
25. Maštaičiai 90
26. Meškinė 1
27. Mozūriškiai 12
28. Palankinė 21
29. Paorijai 0
30. Papiškiai 67
31. Piesčiai 26
32. Sutkiai 41
33. Šiaudinė 150
34. Šiurpiškiai 16
35. Valenčiūnai 120
36. Varčiuliai 9
37. Veršupiai 1
38. Višinskai 14
39. Voveriai 180
40. Zuikinė 9
41. Žygėnai 192
Iš viso: 2269