Kaimai ir gyventojų skaičius

Šiandieniniai Kiduliai – tai unikali gyvenvietė, kurią sudaro keturi kaimai, laiko bėgyje suaugę į vieną krūvą: rytinė Kidulių pusė – tai senovinis gatvinis Šiaudinės kaimas; vakarinėje – palyginti jaunas, pokario metais išaugęs nacionalizuotoje Kidulių dvaro žemėje tą patį pavadinimą turintis Kidulių kaimas; viduryje tarp Kidulių ir Šiaudinės kaimų stovi dideli ir ilgi Kidulių dvaro pastatai, išsidėstę palei pagrindinę Nemuno gatvę. Pietryčiuose – kartu su Vinkšnupio upeliu Šiaudinės kaimą apriečia Kaimelio kaimas su Kaimelio (Kidulių) parapijos centru – bažnyčia. Pietinėje pusėje prie Kidulių prisijungia po karo išsidėstęs Judrių kaimas. Nors ir turėdami savo pavadinimus, visi šie keturi kaimai dažniausiai yra vadinami bendru Kidulių vardu. Kiduliai šiandien yra seniūnijos centras, turintis savo herbą ir vėliavą. Kiduliai turi ir gatvių pavadinimus ir namų numeraciją, tačiau gyventojų pasuose gyvenamoji vieta pažymėta tiksliu kaimo pavadinimu (Judrių k., Šiaudinės k., Kidulių k., Kaimelio k.).

Kidulių seniūnijos kaimai ir gyventojų skaičius (2020 m. vasario 1 d. duomenys)

 Eil. Nr. Kaimo pavadinimas  Gyventojų  skaičius
1. Aleksandrava 52
2. Bagdžiai 0
3. Berckiai 3
4. Bunikėliai 20
5. Bunikiai 89
6. Burbiškiai 3
7. Čiūriškiai 1
8. Dagiliai 0
9. Degėsiai 27
10. Gečiai 8
11. Gudlaukis 68
12. Jakaičiai 5
13. Jokeliškiai 4
14. Judriai 232
15. Kaimelis 143
16. Karališkiai 53
17. Kėpštai 22
18. Keršiai 0
19. Kiduliai 305
20. Kregždančiai 9
21 Kriaušaičiai 48
22. Kukarskė 111
23. Liaušiai 0
24. Limantai 8
25. Maštaičiai 78
26. Meškinė 0
27. Mozūriškiai 10
28. Palankinė 21
29. Paorijai 0
30. Papiškiai 63
31. Piesčiai 25
32. Sutkiai 29
33. Šiaudinė 131
34. Šiurpiškiai 15
35. Valenčiūnai 117
36. Varčiuliai 8
37. Veršupiai 1
38. Višinskai 11
39. Voveriai 161
40. Zuikinė 9
41. Žygėnai 167
  Iš viso: 2057