Metinėje seniūnijos ataskaitoje didelių pokyčių nematyti

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateiktoje Kidulių seniūnijos 2015 metų veiklos ataskaitoje į akis labiausiai krenta, kaip ir pernai, mažėjantis socialinę paramą, vienkartines išmokas ir maisto produktus iš ES skirtų lėšų gaunančių asmenų skaičius, bei viena didelė naujiena – Kidulių priešgaisrinį punktą perėmė VšĮ „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“. Pasak Kidulių seniūno Mindaugo Mykolaičio padėtis dėl socialinių išmokų keičiasi dėl gyventojų judėjimo šalies viduje ir už jos ribų, bei nežymaus finansinės padėties pagerėjimo, o gaisrinė perduota įstatymų numatyta tvarka.

Džiugina bendruomenių aktyvumas

Seniūnijoje veikia 3 bendruomenės centrai: Kiduliuose -„Vinkšnupis“, Voveriuose – „Jotija“ ir Bunikiuose – „Kregždantė“. Jų aktyvumas labiausiai pastebimas organizuojant renginius, tačiau nederėtų pamiršti, kad bendruomenės užsiima ir projektine veikla, aktyviai dalyvauja kuriant ir įgyvendinant seniūnijos viziją. „Seniūnija sėkmingai bendradarbiauja su bendruomenėmis. Nors jos ir pačios vienos gana aktyvios, o tai labai sveikintina,“ – džiaugėsi M. Mykolaitis.

Kidulių seniūnija yra suskirstyta į 7 seniūnaitijas. Naujai išrinkti seniūnaičiai noriai atstovauja savo seniūnaitijų gyventojams ir padeda seniūnui spręsti iškilusias problemas, nors už tai negauna jokio atlygio, o pareigos yra visuomeninio, patariamojo pobūdžio. „Aktyvūs seniūnaičiai yra didelė pagalba, nes gali rasti laiko išklausyti gyventojus asmeniškai, o sukauptas žinias perduoti man. Tada jau galvojame, kaip tas problemas išspręsti,“ – pasakojo seniūnas. Seniūnaičiai labiau rūpinasi aplinkos tvarkymo ir gyventojų problemomis, tačiau užsiima ir bendruomenę suartinančia veikla. Vienas tokių pavyzdžių – paskutiniąją praėjusių metų dieną Bunikių seniūnaičio suorganizuotas padėkos vakaras.

Socialinių išmokų gavėjų kasmet mažėja

Socialine veikla seniūnijoje rūpinasi dvi socialinės darbuotojos: socialinė darbuotoja su rizikos šeimomis ir socialinių išmokų specialistė. Jos užsiima ne tik dokumentų pildymu, bet ir patikėtu lengvuoju automobiliu lanko vienišus senelius, socialines šeimas bei daug kontrolės reikalaujančias socialinės rizikos šeimas ir atlieka kitas Šakių rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus pavestas pareigas. Taip pat yra Šakių socialinių paslaugų centro lankomosios priežiūros darbuotoja, kuri rūpinasi keturiomis seniūnijos šeimomis. 2014-aisiais tokių šeimų buvo šešios, tačiau ir darbuotojos buvo dvi. Kasmet pareikiama vis mažiau prašymų dėl socialinės paramos, vis mažiau asmenų gauna vienkartines pašalpas ir maisto produktus iš ES skirtų lėšų. Tokią tendenciją sąlygoja ne tik mažėjantis gyventojų skaičius, bet ir tai, kad žmonės išvyksta gyventi kitur, įsidarbina arba vaikai sulaukia pilnametystės.

2015 metais socialinių būstų priežiūrai buvo skirta šiek tiek daugiau pinigų, nei 2014-aisiais. Visi jie – surinkti už patalpų nuomą. Tęsiant 2014 metais pradėtus darbus Kaimelio kaime gruodį 3 butuose buvo pakeisti 9 langai, o Voverių kaime socialiniam būstui pakeistos lauko durys. Kokie darbai būtini, sprendžia socialinės paramos komisija. Seniūnas M. Mykolaitis pripažįsta, kad seniūnijos socialiniams būstams reikia dar daug investicijų, tačiau esant labai žemai nuomos kainai, proceso pagreitinti beveik neįmanoma.

Daugiausia dėmesio – aplinkos priežiūrai

Atitinkamai pagal seniūnijos strategiją daugiausia dėmesio ir lėšų skiriama aplinkos tvarkymui. Viešiesiems darbams kasmet iš Darbo biržos įdarbinama 18 seniūnijos gyventojų. Kartu su jais dirba ir už socialines išmokas atidirbti turintys valstybės remiami asmenys, tačiau jų skaičius dažnai keičiasi. Dėl rajoninės svarbos ir miestelio centro įvaizdžio ypatingas dėmesys skiriamas tokiems objektams kaip per Kidulių miestelį einanti Nemuno gatvė, sankryžoje įrengtos žalių vejų aikštelės ir gėlynai. Maštaičių – Norkūnų ir Kukarskės piliakalnius stengiamasi prižiūrėti bent minimaliai. Daugiau dėmesio skiriama Kidulių dvaro teritorijai. Parke ne tik buvo pjaunama žolė, bet ir išgenėti krūmai, nupjautos nudžiūvusios medžių šakos. Neliko pamirštas ir „Prisiminimų parkas“, ir Voverių gyvenvietėje prie Jotijos esanti poilsio zona, bei dar 2010 metais uždarytos Voverių pagrindinės mokyklos teritorija. Kad darbai vyktų efektyviau buvo atnaujintas seniūnijos techninis parkas. 2014 metais buvo įsigyta žoliapjovė-mulčeris, bei šakų smulkintuvas. Perdirbant šakas į medžio drožles ne tik išspręsta šakų sandėliavimo problema, bet ir pagaminama smulkaus kuro žiemai. 2015 metais buvo įsigytas traktorius Belarus 920, kuris taip pat bus naudojamas aplinkos tvarkymo darbams.

Jau vien Kidulių miestelyje turime ketverias kapines. Veikiančiųjų krikščionių kapinių priežiūrai yra paskirtas darbininkas (0,5 etato). Senosiose kapinėse yra dar daug neužlaidotų vietų, todėl tą teritoriją tenka prižiūrėti seniūnijai. Kitos penkerios seniūnijai priklausančios kapinės taip pat yra prižiūrimos seniūnijos darbuotojų. 2015 metais už kapinėse sunaudotą vandenį sumokėta 59 Eur daugiau, nei ankstesniais metais už tą patį laikotarpį. Įdomu, kad mirusiųjų ir prašymų laidojimui skaičius skiriasi jau ne pirmus metus. Kidulių seniūnijos kapinėse norą laidoti pareiškia ne tik kiduliečiai. Seniūnui nuostabos jau nekelia prašymai iš Jurbarko ar Šakių rajono, tačiau pasitaiko pageidavimų ir iš Tauragės, Klaipėdos, bei kitų miestų. Pernai vaikai urnas su tėvų palaikais atvežė palaidoti net iš Vilniaus.

Daug lėšų ir darbo kiekvienais metais pareikalauja lapų ir šakų išvežimas iš kapinių ir miestelio visuomeninių plotų, tačiau 2012 metais Palankinės kaime, seniūnijos lėšomis, įsirengus lapų ir šakų kompostavimo sandėlį buvo sumažintos išlaidos ir dabar kasmet sukompostuojama apie 20 tonų žaliųjų atliekų. „Kompostavimo sandėlis svarbus tuo, kad nereikia mokėti už žaliųjų atliekų išvežimą. Tokios naštos seniūnijos biudžetas neatlaikytų,“ – tikino seniūnas M. Mykolaitis džiaugdamasis savo pirmtako padarytu sprendimu.

Seniūnijos darbuotojai kiekvienam šildymo sezonui malkas gamina patys: iš kapinėse nupjautų medžių, parkų teritorijose nudžiūvusių ir vėjo išverstų medžių, bei pakelėse augančių medžių, kurie kelia pavojų eismo saugumui. Kaip ir kasmet, 2015-ųjų žiemos sezonui buvo paruošta apie 90 m3 malkų. Jos naudojamos administracinio pastato, priešgaisrinio punkto ir Kidulių dvaro šildymui.

Priešgaisrinis punktas perduotas Šakiams

2015 m. Kidulių seniūnijos priešgaisriniame punkte dirbo 9 darbuotojai. Kilus gaisrams ar įvykus kitoms nelaimėms, pagal iškvietimo signalą ugniagesiai buvo išvykę 12 kartų mažiau nei 2014-aisiais, kada iškvietimų sulaukė daugiausiai iš visų seniūnijų ugniagesių. Atlikus Priešgaisrinės saugos įstatymo pakeitimus, ugniagesius turi koordinuota atskira tarnyba, todėl nuo 2016 m. sausio 1 d. Kidulių priešgaisrinį punktą, kaip ir visus kitus rajone, perėmė VšĮ „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“. Kol kas didelių pokyčių nenumatoma, tačiau tame pačiame įstatyme nustatyta, kad ugniagesiai-gelbėtojai turi telkti savanorius į pagalbininkų grupę. „Per tris metus planuojama palikti tik vieną budintį profesionalą ir papildyti komandą savanoriais,“ – aiškino numatytą planą Kidulių seniūnas  M. Mykolaitis. Savanoriais gali tapti 18–65 m. amžiaus piliečiai. Skaičiuojama, kad valstybei savanorį ugniagesį išlaikyti atsieis perpus pigiau nei nuolat dirbantį ugniagesį profesionalą, todėl daugiau dėmesio bus galima skirti techninės bazės atnaujinimui.

Kitas valstybės inicijuojamas savanorystės projektas – saugios kaimynystės grupės. Vieną tokių turime Bunikiuose jau nuo 2015 m. balandžio mėnesio.

Žemės ūkis svarbos nepraranda

Pagrindinis verslas Kidulių seniūnijoje – žemės ūkis. Dažniausiai, augalininkystė ir pienininkystė. Seniūnijoje yra apie 20 stambesnių ūkių. Žemės ūkio specialistas ne maža darbo turi ištisus metus, o ypač pavasarį, kai prasideda pasėlių deklaravimas. Per 2015 metus užpildytos 265 pasėlių deklaracijos. Derliaus nuėmimo sezono metu VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui buvo teikiamos ataskaitos apie derliaus nuėmimo eigą, prikultų ir parduotų grūdų kiekius, 50 ha ir daugiau, grūdinių kultūrų auginančiuose ūkiuose.

Iš 42-jų Kidulių seniūnijai priklausančių kaimų, penkiuose jau niekas negyvena. 2014 metais Kidulių seniūnijoje savo gyvenamąją vietą buvo deklaravę 2392 gyventojai, o 2015 metų gale – 2328. Išvykimą iš Lietuvos Respublikos deklaravo tik 18 gyventojų, o net 89 gyventojai prisiregistravo naujai, tačiau, kaip ir visoje Lietuvoje, gyventojų vis mažėja.

Per 2015 metus  seniūnijoje buvo atlikta žymiai mažiau notarinių veiksmų, nei per 2014 metus. Galbūt tikrai sumažėjo poreikis, kaip tikina seniūnas, tačiau primename, kad informaciją apie notarines paslaugas, kurias nemokamai galite gauti seniūnijoje, greitai rasite www.kiduliai.lt

Parengė Monika Būblaitytė

Jums taip pat patiktų