Padėkos diena Bunikiuose

Bunikių žmonės

Bunikių žmonės

Paskutinę 2015 metų dieną Sutkių, Kriaušaičių ir Bunikelių kaimelių gyventojai susirinko į Šilingynę Bunikiuose padėkoti žmonėms už praėjusių metų gerus darbus. Buvo įteiktos padėkos bei nominacijos senjorams, žmonėms, kurie neabejingi Bunikiams, taip pat už gražiai tvarkomas sodybas, pagalbą žmonėms prie sunkių darbų.

Kidulių seniūnas Mindaugas Mykolaitis, kartu su Bunikių seniūnaičiu Ričardu Žilaičiu bei Bunikių bendruomenės “Kregždantė” pirmininke Jolita Beržvinskiene susirinkusiems įteikė padėkas ir nominacijas.

Padėkos “Už gražiai tvarkomą sodybą”: Jonui ir Nijolei Statkams, Juozas ir Aldonai Žemaičiams, Dariui Ližaičiui, Algirdui Pieniūtai, Albinui Adomaičiui, Vytui Gardauskui, Adelei Dunaitienei, Vitui ir Martinai Banaičiams, Algiui ir Birutei Strakauskams.

Padėkos “Už pagalbą Bunikių žmonėms”: Nijolei Eikevičienei, Vyui Lėveriui, Kęstučiui Lėveriui, Edmundui Šileriui, Gintui Greičiui.

Suteiktos nominacijos “Metų senjorai”: Janina Beržvinskienė, Antanas ir Danutė Pocevičiai, Vitas ir Martina Banaičiai, Simonas ir Onutė Dimaičiai, Dalija Flėderienė, Nijolė Žilaitienė, Zita Uždravienė, Aldona ir Juozas Žemaičiai, Elena Balčiuvienė.

Nominacija “Metų iniciatyva”: Albinui Pilkauskui.

Nominacija “Neabejingas Bunikiams”: Raimondui Gedvilui, Rimui Česnaičiui, Alvydui Gudavičiui,  Egidijui Beržvinskui, Jonui Žemaičiui.

Nominacija “Bunikių ąžuolas”: Vaidas Beržvinskas, Stasius Beržvinskas, Petras Mockaitis.

Pasibaigus įteikimo ceremonijai, į Šilingynės salę atėjo Kalėdų Senelis su snieguolė. Svečiai iš Šiaurės pasveikino visus su ateinančiais naujaisiais metais. Visi gavo dovanas ir daug gerų emocijų, kurias lydėjo muzika, dainos ir šokiai.

„Tai gražus metų palydėjimas”, – sakė Jolita Beržvinskienė. „Dėkojame Kidulių seniūnui, kuris rado laiko atvykti pas mus ir parodyti dėmesį mūsų kaimelio žmonėms.”

bunikiai.lt inf.

Jums taip pat patiktų