Dėl planuojamos ūkinės veiklos – biodujų gamybos, Mozūriškių k., poveikio aplinkai vertinimo atrankos

Jums taip pat patiktų