Informacija šunų augintojams

Gyvūnų laikymo Šakių rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės nustato gyvūnų laikytojų pareigas, draudžiamus veiksmus, bendruosius ir specialiuosius reikalavimus gyvūnų laikymui ir priežiūrai Šakių rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosios vietovėse.

Pagal Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. AT-1283 ,,Dėl gyvūnų laikymo Šakių rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas taisykles, gyvūnų laikytojas turi užtikrinti, kad gyvūnai nebūtų paliekami be priežiūros viešose vietose ar kito asmens žemės valdoje (taisyklių 7.3 punktas). Taip pat turi užtikrinti, kad jų laikomi gyvūnai neišeitų už žemės valdos, kurioje jie yra laikomi, ribų (taisyklių 23 punktas). Taisyklių 40 punktas reikalauja, kad voljeras, narvas ar kita laikymo įranga, turi būti įrengti taip, kad juose laikomi šunys negalėtų iššokti ar pabėgti kitu būdu. Pagal 42 punktą, kai šuo laikomas pririštas, jis turi būti rišamas taip, kad neišeitų už žemės valdos, kurioje laikomas, ribos. Uždarose žemės valdoje šuo gali būti laikomas nepririštas, jei užtikrinama, kad šuo iš jos neišbėgs. Tokiu atveju matomoje vietoje turi būti pakabintas ne mažesnis kaip 8 cm. pločio įspėjamasis ženklas su užrašu „Atsargiai šuo“ (taisyklių 44 punktas). Gyvūnų laikytojai privalo nuolat rūpintis gyvūnų gerove ir apsauga ir užtikrinti, kad jų laikomi gyvūnai nekeltų grėsmės žmonių, kitų gyvūnų gyvybei, sveikatai ar turtui. Kai gyvūno augintinio savininkas nebegali suteikti augintiniui reikiamos priežiūros, jis privalo perduoti augintinį naujam savininkui.

Asmenys, pažeidę gyvūnų gerovės ir apsaugos reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Nesilaikant patvirtintų ,,Gyvūnų laikymo taisyklių“ yra taikomos administracinio poveikio priemonės.

Jums taip pat patiktų