Informacija

drops-of-water-578897_640apie geriamojo vandens gerinimo įrenginių statybos ir gręžinio įrengimo Kiduliuose atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:

UAB „Šakių vandenys“ V. Kudirkos g. 62, 71124 Šakiai, tel.: 8-345-60072, faks.: 8-345-60073.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

„Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba ir gręžinio įrengimas Kiduliuose“.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Šakių r. sav., Kidulių sen., Kidulių k. Žemės sklypo Kad. Nr.4400-1140-9988.

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai:

Planuojamai ūkinei veiklai – vandens gerinimo įrenginių, vandens gręžinio statybai poveikioaplinkai vertinimas neprivalomas, Aplinkos apsaugos agentūra, 2016-11-09 raštas Nr. (28.6)-A4-11202.

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą:

Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima susipažinti per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriuje Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė, tel. (8 343) 68503, ir UAB „Šakių vandenys“ V. Kudirkos g. 62, 71124 Šakiai, tel.: 8 (345) 60072.

6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą:

Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento, Marijampolės ir Alytaus skyriui, Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė, tel. (8 343) 68 503, faks. (8 706) 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, (terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo).

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais:

Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriuje Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė, tel. (8 343) 68503, ir UAB „Šakių vandenys“ V. Kudirkos g. 62, 71124 Šakiai, tel.: 8 (345) 60072.

Jums taip pat patiktų