Kiduliečiai neketina likti pasyvūs (atnaujinta)

Lapkričio 11-tosios vakarą kiduliečiai rinkosi į Kidulių bendruomenės centro „Vinkšnupis“ inicijuotą neeilinį bendruomenės susirinkimą. Miestelio gyventojai buvo kviečiami diskusijai dėl Kidulių dvaro ateities, siekiant rasti vieningą poziciją ir ją išreikšti rajone planuojant kultūros įstaigų pertvarkos planą.

dsc_0074

Kaip rašė vienas rajono laikraščių, spalio pabaigoje, savivaldybės posėdžių salėje vyko Kultūros ir turizmo skyriaus darbuotojų, seniūnų bei juridinį statusą turinčių rajono kultūros centrų direktorių pasitarimas dėl kultūros įstaigų tinklo pertvarkos. Dėl nežinomų priežasčių laisvalaikio salių (toks ir Kidulių dvaro statusas) atstovai į susitikimą pakviesti nebuvo, nors klausimas liečia ir juos. Spaudoje pateikta informacija ir pasklidę gandai sukėlė daug abejonių, todėl siekiant aiškumo buvo nuspręsta imtis teisėtų veiksmų ir nelikti abejingais.

Jau 2015 metais buvo sudaryta komisija, kuri parengė kultūros įstaigų tinklo pertvarkos planą. Pagal jį jau uždarytos Veršių bei Keturnaujienos laisvalaikio salės, o darbuotojai dirbti perkelti į netoliese esantį Sintautų kultūros centrą su sąlyga, kad iš ten toliau aptarnaus savo vietovių gyventojus. Naujais Patašinės laisvalaikio salės darbuotojų namais tapo Griškabūdžio kultūros centras, kuriam iki gruodžio 1 d. buvo numatyta suteikti juridinį statusą. Vykdant tą patį planą Voveriuose dirbusi kultūros renginių organizatorė Laima Blaudžiūnienė buvo perkelta į Kidulių dvarą.

Minėtame posėdyje Šakiuose buvo aptarti tolimesni planai pagal kuriuos Kidulių kultūros darbuotojus buvo numatyta prijungti prie Gelgaudiškio kultūros centro. Tokia vizija sukėlė kiduliečių nepasitenkinimą ir jie operatyviai pasinaudojo Šakių rajono savivaldybės kultūros skyriaus vedėjos Augenijos Kasperavičienės posėdyje išsakytu noru, kad savo nuomonę išsakytų visi, o reforma būtų efektyvi.

Rajono valdžios įžvelgiami reformos privalumai:

– laisvalaikio salių darbuotojai priklausytų (kai kurie jau priklauso) didesniam kūrybiniam kolektyvui;

– dirbtų didesnėje komandoje;

– turėtų (ar jau turi) didesnes pajėgas organizuoti veiklą savo teritorijoje;

– turėtų galimybę teikti paraiškas veiklos finansavimui į įvairius fondus, nes priklausys juridiniam centrui.

Didžiausias įžvelgiamas reformos minusas – kultūros centrų ūkinis aptarnavimas. Mat juridiniai centrai neturi transporto, ūkinio personalo, kad galėtų operatyviai spręsti padalinių ūkines problemas, todėl siūloma pastatus ir jų priežiūrą palikti seniūnijoms. Pasitarimo Šakiuose metu buvo atvirai diskutuojama, nes nėra griežto plano kaip ir kas bus prijungta, todėl savo nuomonę spėjo pasakyti ir Kidulių seniūnas Mindaugas Mykolaitis. Jis teigė, jog jei prijungimas būtų, tai jis labiau norėtų, jog Kiduliai taptų ne Gelgaudiškio, bet Šakių padaliniu.

Kidulių dvare susirinkusiai bendruomenei šią situaciją gan išsamiai pristatė bendruomenės aktyvistė Inga Navlickienė. Seniūnas M. Mykolaitis taip pat pakartojo ir detaliau paaiškino savo poziciją.

Susirinkusieji pirmiausia jautėsi palikti už borto ir neinformuoti, buvo išsakytas nusivylimas, kad Šakiai visgi neaprėpia mažųjų vietovių poreikių ir neįsigilina į jų specifiką. Buvo prisimintas laikotarpis nuo Kidulių kultūros namus sunaikinusio gaisro iki Kidulių dvaro atkūrimo ir tas laimingas atsitiktinumas, kai buvo gauti pinigai projekto vykdymui. Nepamirštas čia liko ir Roniaus Karopčiko, aistringai palaikiusio šią idėją, balsas tuometinėje Šakių rajono taryboje. Deja, šįkart užtarėjo nėra.

Diskusijoje savo nuomonę išsakė Virgilijus Bosas, ūkininkas Audrius Žemaitis, Algimantas Petraitis, Leonidas Mazuras, buvusi Kidulių pagrindinės mokyklos direktorė, kraštotyrininkas Vincas Kriščiūnas, Kaimelio parapijos klebonas ir dar keletas kiduliečių. Visi išdiskutuoti ir sukonkretinti argumentai buvo surašyti į raštą ir, surinkus net 243 seniūnijos gyventojų parašus, išsiųsti į Šakius. Kol kas atsakymo dar laukiama. Savo ruoštu siūlymą įsteigti Kidulių kultūros centrą prisijungiant Sudargo ir Slavikų padalinius rajono valdžiai pateikė ir Kidulių seniūnijos seniūnas Mindaugas Mykolaitis. Rekordiniu greičiu gautame atsakyme perspėjama, kad „pradėtas svarstyti kultūros įstaigų pertvarkymo klausimas atidedamas, nes nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliosiančioje Vietos savivaldos įstatymo naujoje redakcijoje numatytas seniūnijų statuso pakeitimas. Tai gali sąlygoti ir kultūros bei kitų įstaigų tinklą bei paslaugas.” Taigi, laiko laimėta dėl šalutinių aplinkybių. Kidulių bendruomenės centro „Vinkšnupis“ aktyvas skatina pasinaudoti šiuo laikotarpiu ieškant savo stipriųjų pusių ir toliau užsiimant kultūrine veikla dar aktyviau su Kidulių dvarui būdinga gyventojų integracija, savanoriškų idėjų palaikymu ir bendruomeniškumo skatinimu.

Kiduliečių iniciatyva ateinantį pirmadienį Šakiuose numatomas Kidulių bendruomenės „Vinkšnupis“ pirmininko Martyno Mockevičiaus susitikimas su Seimo nariu Mindaugu Basčiu. Taip pat planuojamas Kidulių gyventojų susitikimas su Šakių rajono tarybos nariais. Tikimasi ne tik jiems aprodyti dvarą, tačiau ir pakalbėti apie visas kitas miestelio problemas. Seniūnijos gyventojai skatinami dalyvauti tolesnėse diskusijose, išsakyti savo nuomonę, dalintis idėjomis ir savo aktyvumu parodyti kultūros židinio Kiduliuose poreikį.

BC „Vinkšnupis“

Jums taip pat patiktų