“Vinkšnupiui” rūpi savojo krašto ateitis

Kidulių bendruomenė

Kidulių bendruomenė

Kidulių bendruomenė – dar vienas rajono kaimiškasis bendruomenės centras, sėkmingai pasinaudojęs Šakių krašto vietos veiklos grupės suteikta galimybe – ES paramos lėšų pagalba pagerinti savosios bendruomenės gyvenimo sąlygas. Už beveik pusantro šimto tūkstančių litų kiduliečiai apsirūpino aplinkos priežiūros priemonėmis, susitvarkė bendruomenės centro aplinką.

Nuo 2013 metų sausio 7 dienos iki šių metų balandžio 1 dienos Kriūkų bendruomenės centras “Vinkšnupis” įgyvendino projektą “Poilsio zonos sukūrimas Kiduliuose”. Kiduliečiai pasinaudojo Šakių krašto vietos veiklos grupės įgyvendinama vietos plėtros strategija, pateikė paraišką, ir gavo palaiminimą įgyvendinti savąjį projektą, kurio vertė – 144 tūkst. 440 Lt. ES paramos lėšos sudarė 129 tūkst. 996 Lt, partnerio (Šakių rajono savivaldybės) lėšos sudarė 14 tūkst. 444 Lt.

Mąstydami apie savosios bendruomenės ateitį, kiduliečiai nutarė pasinaudoti Lietuvos kaimo plėtros programos 2007-2013 m. Šakių krašto integruotos vietos plėtros strategijos „Gyvensenos kokybės gerinimas Šakių rajono kaimo vietovėse”  prioriteto „Kaimo gyvenviečių infrastruktūros gerinimas ir paslaugų infrastruktūros plėtra” priemonės  „Kaimų atnaujinimas ir plėtra” veiklos sritimi „Kraštovaizdžio ir kultūros paveldo saugojimas bei rekreacijos zonų įrengimas ir sutvarkymas”.

Didžiausią darbą tiek kuriant pačią projekto idėją, tiek ją apipavidalinant į būtiną dokumentaciją nuveikė šie aktyvūs Kidulių bendruomenės nariai: V. Šventoraitis, A. Bunikienė, A. Žemaitienė. Daugiau ar mažiau prie šio projekto kūrimo ir įgyvendinimo prisidėjo ir daugiau aktyvių kiduliečių. Na o bendruomenės centras “Vinkšnupis” šiuo metu vienija net 61 tikrąjį narį.

Tai buvo pirmas toks pakankamai nemenkos vertės kiduliečių projektas. Smagiausia, kad iškart pavyko. Ne tik pats projekto įgyvendinimo mechanizmas pavyko – labiausiai džiugina tai, kad projekto metu buvo galimybė susitvarkyti bendruomenės centro aplinką, įsigyta nemažai įvairios technikos aplinkai tvarkyti. Jau užbaigus visus projekto metu suplanuotus darbus, kiduliečiai sako: “Norėjosi sutvarkyti bendruomenės teritoriją ir tuo pačiu paskatinti pasitempti ir kitus žmones gražinant Kidulius. Tikimės, kad šis projektas bus tam puikus atspirties taškas”.

Tai buvo pirmas tokios nemažos vertės projektas. Tačiau tikrai ne vienintelis kiduliečių įgyvendintas – iki šio buvo parengti ir įgyvendinti dar bent keturi mažesnės vertės projektai. Projektinės veiklos Kidulių bendruomenės aktyvas neišsižada ir ateityje. Jų akys krypsta į dar vieną specifinę Kidulių sritį – turizmą, nes Kiduliai turi istorinį paminklą – Kidulių dvarą,- „Prisiminimų parką” prie Nemuno, daug gražių panemunės vietų.

Galimybę rengti projektus, gauti finansinę paramą kiduliečiai vertina teigiamai.  Juos galbūt liūdina tik tai, kad nemažai darbų (pamažu klostosi tokia praktika visoje šalyje), vien tik iš visuomeninių paskatų, jiems tenka nudirbti ir už seniūniją, ir už savivaldybę: tai ir aplinkos tvarkymas, ir aikštynų ar poilsio zonų kūrimas, vandens kokybės gerinimo stočių įrengimas ir pan.

Tačiau bet kokiu atveju, kiduliečiai projektinėmis veiklomis planuoja užsiimti ir ateityje. Jie jau rengiasi artėjančiai 2014-2020 m. ES plėtros strategijai, generuoja naujas idėjas ir planus. Planuoja į visuomeninę veiklą įtraukti vis daugiau jaunimo, kuris savo ruožtu parodys pavyzdį ir savo tėvams, seneliams, draugams. Nes tik bendros mintys, idėjos, bendri darbai savą gyvenamą aplinką daro gražesne.

Jums taip pat patiktų