Kidulių mokyklos ąžuolai vis dar liudija Lietuvos Nepriklausomybę

Kiekvienais metais vasario 16-osios šventė suvienija visą Kidulių pagrindinės mokyklos bendruomenę. Šiemet prisijungėme prie akcijos „Aš Myliu Lietuvą“. Visą savaitę mokykloje vyko renginiai, kuriuose noriai dalyvavo mokiniai ir mokytojai.

Vasario 10 dieną akciją pradėjome rytmečio rikiuote, kurios metu, kad pajustume vienybę, visi susikibome rankomis ir darniai sudainavome mūsų buvusio mokytojo Kęstučio Vasiliausko dainą „Žemėj Lietuvos“. Tą dieną pertraukų metu mokykloje skambėjo patriotinės dainos .
Antrąją akcijos dieną visi rinkomės į literatūrinius skaitymus. Visos klasės skaitė gražiausius poezijos apie Lietuvą posmus. 1-4 klasių mokiniai patys sukūrė sveikinimus Lietuvai ir juos gražiai iliustravo. Mokiniai kartu su muzikos mokytoja Skirmute Janulaitiene dainavo dainas, kurios labai pagyvino renginį ir sukūrė lyrinę nuotaiką.

Trečiąją akcijos dieną mokiniai žiūrėjo filmus apie Lietuvos laisvės kovas ir aptarė juos su savo klasės vadovais. Tą pačią dieną mūsų mokiniai, atsiliepdami į rajono mokinių tarybos kvietimą, prisijungė prie gražios idėjos ir gyva grandine susijungė į raidę „U“, viena iš žodžio LIETUVA raidžių, kuri bendrame užraše suvienijo visas rajono mokyklas.

Ketvirtadienį mokykla pasipuošė mokinių piešiniais. Vyko paroda „Lietuva mano akimis“, kurioje dalyvavo visi –nuo mažiausių iki didžiausių.
Penktadienį visos savaitės renginius vainikavo akcija „Gyvoji Lietuva“. Visa mokyklos bendruomenė susikibo rankomis, bandydama atkartoti Lietuvos valstybės kontūrą.

Į dangų pakilo simbolinė balionų trispalvė. Visi dainavo dainas ir skandavo „Mes mylim Lietuvą“. Labai simboliška, kad pakilusi balionų trispalvė įstrigo vieno iš žymiųjų mokyklos ąžuolų viršūnėje. Šie ąžuolai, prie mokyklos pasodinti 1938 metais, Lietuvos nepriklausomybės 20-mečiui paminėti. Taip lyg ir įprasminta tikroji ąžuolų būtis – liudyti Lietuvos laisvę.

Po šios gražios akcijos rinkomės mokyklos salėje, kur vyko šventinis koncertas. Mokiniai skyrė Lietuvai gražiausias dainas ir poezijos eiles. Visus džiugino nuotaikingi mažieji šokėjai. Koncertą užbaigėme legendine daina „Laisvė“.
Džiaugiamės, kad kartu su visais Lietuvos žmonėmis pajutome vienybės ir lietuvybės dvasią.

Kidulių pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Gražina Bartkuvienė

www.kiduliumokykla.lt

Jums taip pat patiktų