Kviečiame teikti paraiškas

„Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Šakių rajono savivaldybė skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Kidulių seniūnijos teritorijoje 2019 metais.

Paraiškas gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti gali teikti Kidulių seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės, religinės ir kitos nevyriausybinės organizacijos.

Tinkama finansuoti laikoma 2019 m. gegužės 29 d. Kidulių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr. 1) patvirtinta prioritetinė vykdytina ir finansuotina veikla:

Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Kidulių seniūnijos teritorijai projekto(-tų) įgyvendinimui skirta valstybės biudžeto lėšų suma 1391,00 euras.

Rajono seniūnijų išplėstinių seniūnaičių sueigų priimti sprendimai ir kiti su Priemonės įgyvendinimu susiję dokumentai bei paraiškos forma skelbiami www.sakiai.lt.

Užpildytos paraiškos priimamos rajono savivaldybės priimamajame (Bažnyčios g. 4, Šakiai, II aukštas) iki 2019 m. liepos 29 d.

Informacija ir konsultacija teikiama tel. (8 345)66115, el. paštu: danute.jurgutiene@sakiai.lt arba rajono savivaldybės 105 kabinete“.

Jums taip pat patiktų