„Darom 2009” Kiduliuose

Balandžio 18-oji – ta diena, kai žmonės mylintys savo kraštą, jo gamtą negalėjo abejingai sėdėti namuose galvodami apie savo rūpesčius, nenuveiktus darbus. Buvo paskelbta svarbi akcija ,,Darom 2009“, apie kurią kalbėjo per radiją, rašė spauda.

Ir pasiteisinimas, kad nežinojau – visiškai nepagrįstas, nes skelbimais miestelio lentose, internetinėje Kidulių svetainėje, kiekvienas buvo raginamas dalyvauti  talkoje, labai reikalingoje ne tik miestelio tvarkymo ir jo grąžinimo tikslais, bet ir pabendravimo vienas su kitu, noro padaryti kažką naudingo ir gero.

Ir kada mes suprasime tą paprastą gyvenimo taisyklę – skursti imdamas, turtėji duodamas ….

O vis dėlto, Kiduliuose tą dieną vyko gražūs dalykai. Kaimelio kalne darbavosi Laimutis ir Rimutė Žilinskai, Salomėja Klevinskienė ir Jonas Bosas. Prieš talkos dieną – penktadienį moksleiviai su gerb. mokytoja Z. Janulaitiene  daug lapų nugrėbė šioje teritorijoje.

Talkos dieną keturi  Kaimelio gyventojai, visai nieko nesigėdindami, valė kalno teritoriją. O juk kalnu parvažiuojam kiekvienas į savo namus, tuo kalnu kiekvieną sekmadienį į bažnyčią važiuoja  iš visų kraštų žmonės. Ar neturėtų mums būti gėda, kad gražus kalno vingis atrodo visai negražiai. Kad po žiemos supuvusių lapų kilime puikuojasi šiukšlės ir buteliai, o Kaimelio žmonės mato tik savo kiemą? Juk niekas neateis ir neatvažiuos sutvarkyti mūsų aplinkos. Ir kam kalbėti ir kaip pavyzdį rodyti gražiai sutvarkytas Lukšių arba Sudargo gyvenvietes, juk ten neateina kažkas svetimas nušluoti takų, ar pasodinti gėlių ….

Gražvydui Mozūraičiui su sūnumi Jonuku visai ne gėda buvo su šiukšlių maišais pereiti pakelę ir surinkti boluojančias šiukšles. Tą patį, labai gerą darbą dirbo Remigijus Bastys pasikvietęs keletą berniukų. Ronius Karopčikas, deja, ,,Prisiminimų parke“ dirbo, šiukšles rinko, kaip visada vienas. O šią poilsiavietę lankom visi labai noriai, ir gaila, dažnai po linksmo pasibuvimo gerb. Roniui tenka surinkti paliktas šiukšles…

Nuoširdus ačiū moterims, sutvarkiusioms bendruomenės centro aplinką. Dvaro parkas seniai matė tiek talkininkų – pasikeitė mūsų parko veidas, prašviesėjo takučiai, sumažėjo krūmų plantacijos. Girininkijos poilsiavietė sulaukė gausaus būrio talkininkų. Gera nuotaika, linksmi veidai ir sutvarkyta gražios poilsiavietės teritorija – pusės dienos nuoširdžių žmonių pabendravimo rezultatas.  Prie Kidulių kapų, Vinkšnupio krantuose, šurmuliavo ir jauni ir brandaus amžiaus kiduliečiai. Labai gražaus upelio  krantai prašosi mūsų pagalbos, džiaugiasi Vinkšnupis  nors kiek nusimetęs šiukšlių naštos, dėkoja geriems žmonėms, nepamiršusiems gražių jo krantų …

Stengiausi foto aparato pagalba įamžinti kiekvieną gražų būrį akcijos dalyvių. Gal dar ir nežinojau kur susirinkę žmonės tvarkė aplinką, atsiprašau jeigu  kas liko nepastebėtas. Jeigu kas turi nuotraukų balandžio 18-osios – talkos dienos akimirkų, atsiųskite e. paštubosbirute@gmail.com . Kidulių seniūno ir Bendruomenės centro vardu tariu didelį ačiū visiems dalyvavusiems talkoje. Ne be reikalo stengiamės šią dieną vadinti ,,Gražus miestelis – gražūs žmonės“. Taip norisi kad taip ir būtų …

Rugsėjo mėn. 5 d. Kidulių miestelis švęs 450-ies metų Jubiliejų. Laukiame Jūsų pasiūlymų, kviečiame geromis mintimis ir darbais prisidėti prie šios svarbios datos paminėjimo. Taip pat visų prašome finansiškai paremti  šventės organizavimą. Mums kiekvienas litas yra labai svarbus ir mes užtikriname, kad surinkti pinigėliai, visi iki vieno cento, bus panaudoti kilniam šios šventės labui. Tegul būna kiekvieno kiduliečio garbės reikalas nors kiek prisidėti prie savo miestelio Jubiliejaus. Bus daromas rėmėjų sąrašas ant firminio bendruomenės centro lapo ir prašome kitais asmenimis nepasitikėti. Lauksime Jūsų pasiūlymų. Bendraukime, galvokime, dirbkime kartu ir Kiduliuose bus gera gyventi.

Kviečiu peržiūrėti talkos nuotraukas, parašyti atsiliepimus į svečių knygą. Tik būkit malonūs, drįskit parašyti tikrą savo vardą, nes kandžios replikos paslėptos po slapyvardžiu nedaro garbės patiems Jums …

Kidulių bendruomenės „Vinkšnupis” pirmininkė B.Bosienė

Jums taip pat patiktų