Ilgai puoselėta Kidulių svajonė pildosi

Pagaliau pajudėjo ilgai lauktai darbai – pasinaudojus ES parama, rengiama dokumentacija Kidulių dvaro vienam žinomiausių pastatų – svirnui – remontuoti. Šiam tikslui rajono savivaldybė kartu su kolegomis iš Lenkijos Suvalkų apskrities rengia projektinę dokumentaciją. Kuri vėliau leis atlikti ir visus būtinus sparčiai nykstančio kultūros paveldo objekto restauraciją.

Rajono savivaldybė kartu su kolegomis iš Lenkijos Suvalkų regiono šiuo metu įgyvendina bendrą projektą „XIX a. Lenkijos ir Lietuvos pasienio architektūros paminklų konservavimas ir restauravimas – I etapas“. Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondo 2007-2013 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo abipus sienos programa „Lietuva – Lenkija“, Smulkiųjų projektų fondas.

Įgyvendinat projektą planuojama parengti dviejų kultūros paveldo objektų Lietuvoje ir Lenkijoje restauravimo techninę dokumentaciją. Vienas šių objektų – Kidulių dvaro sodybos svirnas. Kaip sudėtinės šio projekto dalys numatyti ir bendri abiejų šalių kultūros paveldo objektų konservavimo ir restauravimo specialistų seminarai, susitikimai keičiantis patirtimi, ryšių su užsienio šalių partneriais paieška ir stiprinimu, pasidalijimu kultūros paveldo objektų restauravimo patirtimi, objektų restauravimo pavyzdžiais.

Įgyvendinant šį projektą, atsivers platesnės galimybės daugiau sužinoti apie vertingus kaimyninės šalies kultūros paveldo objektus, taip pat atsiras galimybė paviešinti Šakių rajone restauruojamus objektus ir pamatyti kaimyninės šalies Lenkijos restauravimo pavyzdžius. Rengiant Kidulių dvaro svirno techninę dokumentaciją bus atlikti istoriniai, konstrukciniai, archeologiniai, sienų ir pamatų drėgmės tyrimai.

Jau šių metų rugsėjo 24 dieną Zypliuose planuojamas išplėstinis seminaras šia tema. Jame planuoja dalyvauti Lietuvos bei užsienio restauratoriai, architektai, tyrėjai, nekilnojamų kultūros vertybių savininkai, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos departamento specialistai. Jie, tikimasi, profesionaliai įvertins Šakių rajono savivaldybės kultūros paveldo objektų išskirtinumą, nustatys prioritetus juos restauruojant. Tikimasi, kad išsamiai savąsias prievoles seminaro metu sužinos kultūros paveldo objektų savininkai, didelį dėmesį skiriant kultūros paveldo objekto, kaip istorijos liudininko privačiame sektoriuje, išsaugojimo galimybių analizei ir pritaikymo galimybėms Lietuvoje.

Vien dokumentiniais darbais šis projektas neketina apsiriboti. Jau planuojamas ir II šio projekto etapas, kurio metu, radus finansavimo šaltinius ir galimybes, Kidulių dvaro svirne planuojama įkurti ekologinio turizmo centrą. Restauruotas Kidulių dvaro svirnas su 5 ha parku, tikimasi, taps traukos objektu šakiečiams, artimiausiems kaimynams jurbarkiečiams, rajono svečiams, tiems kurie domisi ekologiška gyvensena.

„manorajonas.lt“ inf.

Jums taip pat patiktų