Kidulių dvaro puota 2022 – Padėka

Didinga dvaro praeitis buvo atverta Jūsų sielai, protui, širdžiai!

Kilmingos damos ir garbės svečiai, lyg tų laikų miražas ar paveikslas gyvas, atkelė sunkius, kelias epochas skiriančius vartus ir leido istoriją betarpiškai pažinti!

Praūžė kasmetinė Kidulių dvaro puota 2022 ir dar kartą norime padėkoti

Kidulių krašto ambasadoriui Vincui Kriščiūnui

• Kidulių krašto ambasadorei Monikai Bublaitytei

• Kidulių krašto ambasadorei Julijai Macijauskienei

• Kidulių jaunimo ekologiniam klubui „Šerenta“

• Jurbarko ir Kidulių jauniesiems šauliams, vadovui Gintautui Dulaičiui

• Kidulių bendruomenei „Vinkšnupis“, vadovui Martynui Mockevičiui

• Kidulių seniūnijos seniūnei Renatai Švelnytei

• Kidulių bibliotekininkei Marijai Mikutaitei

• Karo istorijos paveldo klubui „Kauno pavieto laisvieji šauliai“

• Klaipėdos „Karalienė Luizė“ Rotary klubui

• Lietuvos aristokratų sąjungai , vadovui Andriui Krivickui

• Kidulių gėlininkams Urbaičiams

• Danutei Dimaitienei, Rasai Dvylaitienei, ūkininkui Jurgiui Miliūnui – dovanojusiems dvaro puotai gėles.

• Floristėms puošusioms dvaro erdves: „Floralita” įkūrėjai Vidai Šaltienei, jurbarkietėms floristėms: Irenai Jurkšaitienei, Saidai Burnelaitienei, kidulietėms vadovaujamos Astos Bunikienės – Astai Bautrėnienei, Danutei Bosienei, Odetai Martinkevičienei.

• Renginio fotografams

• Rėmėjams Kidulių kavinei vyninei „Vilkenta“

Foto A. Kriščiūnas

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba ir Šakių rajono savivaldybė

Informaciniai partneriai:

Šakių rajono laikraštis „Draugas“

Šakių turizmo ir verslo informacijos centras

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Šakių rajono savivaldybė.

Renginio nuotraukas rasite šioje facebook paskyroje – https://www.facebook.com/kiduliudvaras/photos/pcb.3364556647109609/3364546293777311/

Jums taip pat patiktų