Numatytas finansavimas Kidulių dvaro svirno išsaugojimui

Šių metų sausio pradžioje Kidulių bendruomenės centro „Vinkšnupis“ valdyba raštiškai kreipėsi į Šakių rajono tarybos narius dėl Kidulių dvaro sodybos sudėtinės dalies-svirno avarinės būklės likvidavimo darbų. Klausimas buvo įtrauktas į sausio 27 dieną vykusio tarybos posėdžio darbotvarkę. Jo metu buvo pritarta įsakymo projektui užtikrinant 23 000 Eur projekto bendrafinansavimą.

Miestelio šventės akimirka. Monikos Būblaitytės nuotr.

Išsaugoti ir pritaikyti viešajam poreikiui

Savivaldybei priklausantis ir patikėjimo teise Kidulių seniūnijos valdomas svirno pastatas dar 2009-04-08 aktu buvo pripažintas avariniu. Šiemet pagaliau ryžtingai numatyta jo avarinę būklę likviduoti iš rajono savivaldybės biudžeto skirtų lėšų bei planuojamo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos prisidėjimo, mat 2016 metais buvo pateikta paraiška Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos. Specialistų apskaičiuotą sąmatą sudaro 232 591 Eur. Kadangi objektas yra valstybės saugomas Nekilnojamasis kultūros paveldo objektas, jo avarinės būklės likvidavimo darbus gali iš dalies finansuoti Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, tačiau tam būtinas iki 40 proc. savivaldybės prisidėjimas – minėtieji 23 000 Eur.

Bus veikiama pagal 2009 metais parengtą techninį projektą ir sudarytą techninę dokumentaciją “Kidulių dvaro sodybos svirno kapitalinis remontas, tvarkybos darbai ir pritaikymas ekologinio turizmo centrui“ (galioja 10 metų). Pastatas yra avarinės būklės, todėl projektas parengtas taip, kad darbus būtų galima vykdyti dviem etapais. Pirmajame – per 4 metus atliekant pačius būtiniausius darbus pastato išsaugojimui. Antrajame – pritaikant patalpas ekologinio turizmo centrui.

Vienintelis toks Lietuvoje

Kidulių dvaro sodyba, nuo 2014 metų, yra valstybės saugomas Nekilnojamasis kultūros paveldo objektas. Kompleksą sudaro 23 saugomi objektai. 6 pastatai ir jų nuosavybės teisė priklauso Šakių rajono savivaldybei, bet patikėjimo teise juos valdo Kidulių seniūnija. Pagal turimą pastatų skaičių ši sodyba yra viena didžiausių ne tik Šakių rajone, bet ir visoje Lietuvoje. Svirno pastatą specialistai laiko vertingu architektūriniu požiūriu, taip pat svarbus kelio Kiduliai – Gelgaudiškis apstatymo formatu. 2014 metais buvo restauruoti Kidulių dvaro pagrindiniai rūmai. Dėl juose aktyviai vykdomų kultūrinių ir edukacinių veiklų objektas tapo turistų traukos centru ir vietinės kultūros židiniu. Kaip rodo spartus, sėkmingas ir perspektyvus pagrindinių dvaro rūmų patalpų įsisavinimas, naujoms veikloms pasitarnautų ir svirno pastatas. Neatmetama galimybė, kad atsiradus naujam požiūriui gali būti numatoma ir kita objekto paskirtis įgalinanti išsaugoti ir atgaivinti dvaro sodybos pastatus.

Netvarkomas kelia grėsmę aplinkiniams

Bokštelis prieš nuardymą. Monikos Būblaitytės nuotr.

Svarbu ir tai, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo objektas – svirnas – yra greta judrios Nemuno gatvės ir jo avarinė būklė kelia grėsmę praeiviams ir pravažiuojančiam transportui. 2009 metais šiam objektui buvo parengti techninis avarinės būklės likvidavimo ir pritaikymo projektai. Dėl šio objekto avarinės būklės savivaldybei kasmet surašomi privalomi reikalavimai. Patikėjimo teise turtą valdanti Kidulių seniūnija šiuos reikalavimus ir pažeidimus lig šiol įvykdydavo. Kad pastatas dėl sunkios čerpių dangos neįgriūtų, 2014 metais Kidulių seniūno dėka buvo demontuota stogo danga, o pastatas laikinai uždengtas plėvele. 2016 metais, po pilietiško kreipimosi į savivaldybės administracijos direktorių, jis atvykęs į Kidulius su specialistais apžiūrėjo pastatą, o vėliau nuo gatvės pusės buvo demontuotas pasviręs pastato bokštelis. Deja, kapitalinė siena, nepaisant apkrovos ir tempimo sumažinimo, svyra į gatvės pusę. Pasak specialistų, 2017 metais būtina pakeisti laikiną stogo dangą – plėvelę, kurios pritvirtinimas yra rizikingas dėl į gatvės pusę pasvirusios sienos.

Parengta pagal Šakių rajono savivaldybės infomaciją

Jums taip pat patiktų