Parapijiečiai ištikimi tradicijoms

baznycia20151Kaip įprasta, Kalėdų naktį Kaimelio šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo laikomos Piemenėlių Mišios. Be jokios papildomos reklamos, draugėn susirinko daugybė tikinčiųjų. Sako, taip jau daug metų iš eilės, juk dalyvavimas ypatingoje Eucharistijoje katalikams yra svarbiausia Dievo įsikūnijimo – Jėzaus atėjimo į šį pasaulį šventimo dalis.

Atrasti savyje gailestingumo

Kunigas perskaitė, veikiausiai tą pačią, kaip ir kasmet, Švento Rašto ištrauką apie Kristaus gimimą, kurią gražiai iliustravo prie dešiniojo altoriaus įrengta prakartėlė. Apie Kalėdas bylojo ir, tame pačiame kampe, baltais angelais išpuoštos eglės, nuo didžiųjų sietynų tįstančios žalios kadagių girliandos. Šventinis tonas vyravo ir mišiose. Klebonas Zenonas Stepanauskas skaitė Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos sveikinimą primindamas, kodėl ši šventė tokia svarbi ir kviesdamas dar kartą apmąstyti gailestingumo slėpinį. Mat popiežiaus Pranciškaus sprendimu 2016-eiji visoje Bažnyčioje paskelbti Jubiliejiniais Gailestingumo metais. Anot jo, „Jėzus Kristus yra Tėvo gailestingumo veidas” (MV, 1).

Kunigas Zenonas Stepanauskas trumpai palinkėjo gražaus pabendravimo šeimoje ir prašė parnešti ramybės, bei dieviškos palaimos namuose likusiems seneliams ir ligoniams. Dėl laiko stokos jis jau ne skaitė, tik išvardino, nuo ko gavęs kalėdinius sveikinimus, o jų – visa šūsnis. Z. Stepanauskas taip pat dėkojo bažnyčios darbuotojams, geradariams ir ūkininkams: „Už viską!“

baznycia20152Žemiški reikalai

Klebonas prieš parapijiečius taip pat atsiskaitė už viską. Pasak jo, bažnyčios metrikų knygose per šiuos metus užfiksuota: 80 krikštų, 22 santuokos ir 51 laidotuvės. Gan išsami finansų ataskaita puikiai atsispindi Z. Stepanausko komentare apie Šv. Roko atlaido biudžetą: „Iki pietų pinigų turi, o po pietų – nebe.“ Mat, kiek surinko, tiek išleido: koncertavo trys atlikėjos, buvo ne mažai svečių. Kunigas tiksliai įvardijo ir parapijiečių suaukotų pinigų sumas, ir savo asmeninį indėlį, ir išlaidas.
Be visų dvasinių bažnyčios reikalų, kunigui tenka rūpintis ir ūkine dalimi. Vyskupas vizitacijos metu pagyrė, kad „gerai judama“, bet turėjo pastabų, į kurias planuojama atsižvelgti. Kaimelio bažnyčia – paveldinė, todėl jau numatytos lėšos signalizacijai. Viliamasi surasti (kur gauti) pinigų užbaigti šaligatvį prie bažnyčios.

baznycia20153Šventė visiems

Ypatingo iškilmingumo mišioms suteikė proginės choro giesmės ir lotyniškai sukalbėtos kelios įprastos maldos. Po šventinių mišių bažnyčioje pasirodė Kalėdų Senelis su dideliu maišu dovanų. Jis išklausė vaikų išmoktus eilėraščius ir kiekvieną apdovanojo.

Sausio 4 d. bus laikomos mišios už Kidulių gyvus ir mirusius. Daugiau informacijos rasite: http://baznycia.eu

Parengė Monika Būblaitytė

Jums taip pat patiktų