Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografijos pristatymas

Rugsėjo 9 d. Kiduliuose vyko ypatingas renginys – Ramunės Sakalauskaitės knygos „Gyvenimas, koks jis buvo” monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija pristatymas. Knygą pristatė dvi garbingos viešnios rašytoja, žurnalistė, knygos autorė Ramunė Sakalauskaitė ir žurnalistė, diplomatė, MRU rektoriaus patarėja Violeta Gaižauskaitė.

Šiuos 2022 metus LR Seimas paskelbė monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais.

Už pagalbą organizuojant renginį dėkojame VšĮ „Porta artis”, Kidulių seniūnijos seniūnei R. Švelnytei, Kidulių laisvalaikio salės renginių organizatorei M. Prūsaitytei.

Už buvimą kartu tariame ačiū LR Seimo narei I. Haasei, LŠS Šakių 405-os kuopos vadui S. Venskaičiui, Gelgaudiškio ir Slavikų seniūnijos seniūnui, LŠS atstovui V. Dumčiui, Kaimelio parapijos klebonui Z. Stepanauskui ir kiekvienam buvusiam kartu.

Kidulių bibliotekos inf.

Jums taip pat patiktų