Kultūra ir švietimas

Pirmoji Kidulių, anksčiau vadinta Šiaudinės, parapijinė mokykla įsteigta 1845 m. , joje mokėsi garsus Lietuvos diplomatas Vaclovas Sidzikauskas. 1935 m. rugpjūčio 31 d. Kiduliuose buvo atidaryta ir pašventinta 4 komplektų nauja pradžios mokykla, kuriai vadovauti paskirtas A. Geniušas. 1946 m. Kaimelio dvaro patalpose pradėjo veikti progimnazija. 1954 m. rugsėjo mėn. 1 d. Kidulių septynmetė mokykla perorganizuojama į vidurinę mokyklą, o 1958 m. išleido pirmąją abiturientų laidą. Nuo 2001 m. mokykla perorganizuota į pagrindinę mokyklą. Ji per savo gyvavimo laikotarpį išleido 44 abiturientų laidas. Nuo 1984 m. mokyklai vadovauja Nijolė Ūsienė.

2013 m. rudenį naujai atgimė Kidulių dvaras. Jaukūs nedideli Kidulių dvaro rūmai buvo sutvarkyti, juose įsikūrė biblioteka, patalpos pritaikytos vietos bendruomenės veiklai.

Šiuo metu Kidulių dvaro rūmuose rengiamos XIX a. pr. dvaro šokių popietės. Tai linijiniai valsai, rateliniai ir kadriliniai dvaro šokiai, anksčiau buvę ypač smagia dvaro pramoga. Užsiėmimus veda senovinių šokių studija „Saltare Festum“. Organizuojamos įvairios tautodailininkų parodos, vyksta koncertai, pasirodo teatro trupės. Vyksta paskaitos apie dvarų istoriją ir kultūrą, kviečiami lektoriai iš universitetų, vyksta kita švietėjiška veikla. Visa veikla orientuojama į XIX a. dvarų kultūrą.

Kidulių dvare organizuojamas ir populiarumo sulaukė renginių ciklas „Sėkmės istorijos“.

Žymesnieji Kidulių krašto žmonės: tautodailininkai – Julija Macijauskienė, Aldona Čižauskienė, Valdas Eimanavičius, Romas Plaušinaitis ir Aida Plaušinaitienė, kompozitorius – poetas Kęstutis Vasiliauskas, poetė Valda Daunienė.