Kidulių girininkija

gir

Nemuno g. 105
Kiduliai
LT-71400 Šakių raj.
(345) 62-271
kiduliu.g@samu.lt

 
Kidulių girininkija yra viena iš dešimties VĮ Šakių miškų urėdijos girininkijų įkurta 1947 metais. Prieš II pasaulinį karą ir karo metu girininkijos miškus administravo Sudargo girininkija. Kidulių g-jos tvarkomi miškai yra šiaurės vakarinėje Šakių rajono dalyje ir ribojasi vakaruose su Rusija, šiaurėje su VĮ Jurbarko miškų urėdija, rytuose su Gelgaudiškio g-ja ir pietuose su Baltkojų bei Šakių girininkijomis. Esame Kidulių, Sudargo ir Slavikų seniūnijų teritorijose. Administracinis pastatas yra Kidulių gyvenvietės pakraštyje.

Šiuo metu Kidulių girininkija prižiūri 2385 ha valstybinių miškų ir 560 ha privatizacijai skirtų miškų. Be to g-jos administruojamoje teritorijoje yra 787 ha privačių miškų. Miškai išsidėstę septyniuose atskiruose masyvuose gana toli vienas nuo kito. Didžiausias yra Sudargo miškas – 1203 ha, o mažiausias Zuikingirio miškelis – tik 45 ha. Taip pat privatūs ir privatizacijai skirti miškai yra palei Jotijos, Kregždantės upelius, Nemuno ir Šešupės šlaituose bei atskiras Ramoniškių miško masyvas.

Girininkijoje dirba 2 inžineriniai techniniai darbuotojai, 3 eiguliai ir 4 darbininkai. Nuo g-jos įkūrimo iki dabar jai vadovavo 9 girininkai, iš kurių ilgiausiai dirbo Algirdas Pieniuta (nuo 1968 m. iki 1990 m). Nuo 1991 m. Kidulių girininkijoje girininku dirba Virgilijus Martinkevičius. Visi ITD ir eiguliai turi aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą.

Kidulių girininkijoje yra keturios eiguvos. Rėžgalių eiguvą prižiūri g-ko pavaduotojas Jonas Švelnys, Kidulių eiguvą – eigulys Gintaras Stulgaitis, Sudargo eiguvą – eigulys Romualdas Bacevičius ir privatizacijai skirtų miškų Nemuno eiguvą – eigulys Vidmantas Bosas.

Per metus girininkija pasodina 23 ha miško. Tai yra daugiau negu iškertama plynais kirtimais. Dar apsodinami nedirbami ir apleisti žemės plotai. Girininkija kasmet užsiaugina miškų atkūrimui 60 – 80 t. vnt. eglės ir pušies sodinukų. Auklėja ir prižiūri 70 ha naujai įveistų želdinių. Metinė visų kirtimų apimtis yra 9500 ktm. Ugdomaisiais kirtimais kasmet išugdoma 50 ha jaunuolynų, retinimai atliekami 18 ha plote. Miško kirtimo darbus girininkijoje vykdo rangovai pagal sudarytas sutartis. Jie taip pat padeda ir pavasarį, sodinant mišką. Visus kitus darbus atlieka girininkijos nuolatiniai darbininkai.

Didesnė dalis girininkijos miškų yra sausi pušynai. Vasaros metu didelis dėmesys skiriamas priešgaisrinei apsaugai. Artimiausiu metu ant Sudargo kalno statysime naują priešgaisrinį bokštą.

Didelė ir skaudi „rykštė” miškams – gyventojų atvežamos buitinės atliekos. Norėtume žmonių supratimo ir pagalbos, sutramdant šiukšlintojus.

Girininkijoje yra įrengtos trys atokvėpio vietos. Jos nuolat tvarkomos ir prižiūrimos. Kviečiame į miškus ne tik uogauti ir grybauti, bet ir pailsėti.

Girininkijoje dirba keturi darbuotojai:
Girininkas – V.Martinkevičius,
Girininko pavaduotojas – L.Lingaitis
Eigulys – R.Dikšaitis,
Eigulys – G.Stuglaitis.

Girininkas Virgilijus Martinkevičius