BŪKITE ATSARGŪS SU PIROTECHNIKA!

Artėja gražiausios metų šventės – Šv. Kalėdos, Naujieji metai. Dažnas nori paįvairinti šventę fejerverkais. Tačiau dėl neatsargaus elgesio kiekvienais metais šalyje nukenčia nemažai žmonių. Didžiausią nukentėjusiųjų dalį sudaro vaikai ir paaugliai, todėl tėvai turėtų būti labai atidūs ir neleisti vaikams naudoti fejerverkų.

Pirotechnikos gaminių pasirinkimas rinkoje yra didelis, jų naudojimas kasmet didėja. Tačiau pirotechnikos gaminiai nėra nekalti žaislai, kurie teikia tik džiaugsmą, jie taip pat yra potencialiai pavojingi gaminiai juos naudojantiems ir aplinkiniams žmonėms. Naudojant juos ne pagal paskirtį, nesilaikant instrukcijos, kuri yra ant kiekvieno pirotechnikos gaminio, arba naudojant savadarbius nesertifikuotus gaminius rizikuojama patirti traumų ar nudegimų.

Pasikeitė civilinių pirotechnikos priemonių laikymo ir pardavimo tvarka. Dabar 1 kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 14 metų asmenys, 2 kategorijos fejerverkus – ne jaunesni kaip 16 metų asmenys, 3 kategorijos fejerverkus – ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, 4 kategorijos civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti ir jas naudoti tik pirotechnikai. Pirotechnikos priemonių skirstymo kategorijos žymimos ant gaminio pakuotės:

Pagrindinės priežastys dėl kurių dažniausiai susižalojama – pirotechnikos gaminių naudojimas nesilaikant naudojimo instrukcijos, savadarbių, nekokybiškų gaminių naudojimas, tėvų neatsakingumas (tėvai leidžia vaikams sprogdinti pirotechnikos priemones be suaugusiųjų priežiūros) ir chuliganizmas (pirotechnikos gaminių mėtymas į žmones, po automobiliais).

Norint išvengti nelaimės, nenaudokite civilinių pirotechnikos priemonių, kurių pasibaigęs garantinis laikas, yra deformuotos ar akivaizdžiai pažeistos pakuotės, nesinešiokite pirotechnikos priemonių kišenėje. Prieš jas naudojant atidžiai susipažinkite su saugaus naudojimo instrukcija. Fejerverkus iš įpakavimo dėžutės imkite po vieną, uždekite tik lauke ir instrukcijoje nurodytu būdu, o prieš uždegant, įpakavimą vėl uždarykite. Uždegdami fejerverką nelaikykite jo rankose. Raketų ir kitų fejerverkų niekada nenukreipkite į žmones, gyvūnus, pastatus, lengvai užsidegančius daiktus, jų skridimo trajektoriją pasirinkite taip, kad raketa, krintantys stulpeliai ar laikikliai nesužeistų žmonių, nepatektų į patalpas. Neleiskite mažiems vaikams žaisti su fejerverkais ir jų atliekomis, sudrausminkite netinkamai su pirotechnika besielgiančius asmenis. Gyvenamųjų namų balkonuose nelaikykite medžiagų, kurios gali užsidegti nuo fejerverkų.

Pirotechnikos priemonių naudojimo taisyklės taip pat draudžia šias priemones naudoti ne pagal paskirtį, apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Negalima naudoti pirotechnikos priemonių (išskyrus 1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais, taip pat kitose savivaldybės tarybos nustatytose vietose.

Gyventojai turėtų žinoti, kad draudžiama naudoti pirotechnikos priemones nuo 22.00 val. iki 8.00 val. (išskyrus švenčių dienas, taip pat per masinius pramoginius renginius, kuriuos rengti savivaldybės taryba yra išdavusi leidimą), kitu teisės aktuose nustatytu ar savivaldybės tarybos nustatytu laiku.

Pažeidus civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo ir naudojimo tvarką, gali būti paskirta administracinė nuobauda – įspėjimas arba bauda nuo 14 iki 28 eurų, pakartotiniai tokie pat veiksmai užtraukia baudą nuo 28 iki 57 eurų, pažeidimas, padarytas nepilnamečių nuo 14 iki 16 metų užtraukia įspėjimą arba baudą tėvams ar globėjams (rūpintojams) nuo 14 iki 28 eurų su civilinių pirotechnikos priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo (Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso 176(1) straipsnis).

Pirotechnikos priemones naudokite tik įsitikinę jų saugumu Jūsų ir visuomenės sveikatai bei aplinkai.

 

Informuoja Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyrius

Jums taip pat patiktų