Dėl sausros draudžiama lankytis miškuose

Rajono savivaldybės administracijos direktorius Dainius Grincevičius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 18 punktu, Miškų įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, Lankymosi miške taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. D1-849 „Dėl lankymosi miške taisyklių patvirtinimo“, 8 punktu ir atsižvelgdamas į valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdija Šakių regioninio padalinio 2018 m. birželio 18 d. raštą Nr. SD-251 „Dėl lankymosi miškuose apribojimo“ bei vadovaudamasis Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų, patvirtintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. T-177 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, 24 punktu, nuo birželio 18 dienos  uždraudžia  fiziniams asmenims lankytis valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Šakių regioninio padalinio administruojamuose miškuose.

Nesilankykite miškuose, jei nėra būtinybės!

Pastebėję gaisrą nedelsdami apie tai praneškite trumpuoju numeriu 112.

Miškų gaisringumas VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių veiklos teritorijose:

Jums taip pat patiktų