Gelbėti reikia ir dvare gyvenančius žmones, ir patį dvarą

facebook.com nuotr.

Dar XVII a. Kaimelyje (Kidulių sen.) buvo įsteigtas dvaro polivarkas, kurį valdė Jeronimas Krišpinas. Paskutinysis dvaro valdytojas (XX a.) buvo Adomas Spurga. Tuomet visai dvarvietei prigijo Spurgynės vardas. Šakių rajono savivaldybės plėtros strateginiame plane numatyta dvarą parduoti, o pagrindiniuose rūmuose gyvenančioms šeimoms nupirkti kitus būstus. Tam penktadienį pritarė ir savivaldybės tarybos nariai.

Neturi ko pasiūlyti

Šakių rajono savivaldybės 2011–2017 m. plėtros strateginiame plane numatyta priemonė „Parengti teisinę bazę Kaimelio dvaro sodybos sutvarkymui ir privatizavimui“. Kaimelio dvaro sodyba yra nekilnojamojo kultūros paveldo objektas, kurį sudaro rūmai, rūsys, rūkykla. Šiam kompleksui priklausantis 1630 m. pastatytas daugiau kaip 400 kv. m rūmų pastatas nekilnojamojo turto registre įvardytas kaip gyvenamasis namas, kuriame yra įregistruoti šeši socialinio būsto paskirties butai.

Kaip pasakojo Kidulių seniūnijos seniūnas Mindaugas Mykolaitis, pagal 2001–2002 m. sudarytas gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis butuose gyvena trys šeimos. Tačiau viena iš jų jau kuris laikas gyvena užsienyje ir savo būsto atsisako, tad didžiuliame pastate belieka gyventi dvi šeimos. Savaime suprantama, kad jie užima tik dalį dvaro rūmų, kita dalis pastato yra tuščia ir apleista, jau kuris laikas nekūrenama.

Kadangi šis pastatas labai senas, netinkamas gyventi, neatitinka statybos bei specialiųjų normų reikalavimų, naudojamas ne pagal tikrąją paskirtį ir savivaldybės plėtros strateginiame plane yra numatyta jį parduoti, savivaldybės administracija savo ruožtu turi pasirūpinti, kad ten gyvenančios nuomininkų šeimos būtų perkeltos į kitas gyvenamąsias patalpas.

Problemų kaip ir nebūtų, tačiau dvare gyvenančios šeimos pageidauja, kad butai būtų Judrių, Kaimelio, Kidulių, Kukarskės ar Šiaudinės kaimų ribose, o savivaldybės būsto fonde nėra tokių gyvenamųjų patalpų, todėl tinkančias gyvenamąsias patalpas siūloma pirkti. Kidulių seniūnijos seniūnas pasakojo, jog jau vyksta būstų paieškos, kad minėtosios šeimos galėtų kuo greičiau išsikraustyti iš dvaro ir kad turėtų normalias gyvenimo sąlygas.

Daugiau skaitykite drg.lt

Jums taip pat patiktų