Informacija dėl afrikinio kiaulių maro židinio

VMVT direktoriaus liepos 20 d įsakymu dėl afrikinio kiaulių maro židinio Šakių rajono savivaldybės Šakių seniūnijos Prūselių kaime nustatė apsaugos bei priežiūros zonas aplink afrikinio maro židinį. Į priežiūros zoną patenka šie Kidulių seniūnijos kaimai:

Aleksandravos k., Bagdžių k., Burbiškių k., Gudlaukio k., Jakaičių k., Kėpštų k., Keršių k., Kregždančių k., Mozūriškių k., Paorijų k., Pieščių k., Valenčiūnų k., Varčiulių k., Žygėnų k.,

Primename, kad priežiūros zonoje taikomos šios priemonės:
1.Kuo skubiau surašomi visi kiaulių ūkiai ir uždeklaruojamos kiaulės
2. Kiaulės iš ūkių, esančių priežiūros zonoje, negali būti išvežamos ir įvežamos į ūkius 40 dienų
3. Kitų naminių gyvūnų (karvių, avių, ožkų ir kt.) be VMVT Šakių VMVT leidimo negalima nei įvežti į ūkį, nei iš jo išvežti.
4. Atliekami visų priežiūros zonoje esančių kiaulių klinikiniai tyrimai ir esant įtarimui paimami kraujo mėginiai AKM ištirti
5. 3 km apsaugos zonoje esantys kiaulių laikytojai skerdžiantys kiaules savo reikmėms turi pranešti privačiam veterinarijos gydytojui arba VMVT Šakių VMVT dėl mėginių paėmimo AKM tyrimui.
6. Privalomas visų kiaulės ūkių registravimo, ženklinimo ir indentifikavimo reikalavimas.
7. Ūkiai raštiškai supažindinami su biologinio saugumo priemonių reikalavimais kiaulių ūkiuose ir įteikiama informacinė medžiaga.

Jums taip pat patiktų