Išrinkta nauja Kidulių bendruomenės valdyba

Birželio 11 d. vyko Kidulių bendruomenės centro „Vinkšnupis“ ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas. Bendruomenės pirmininkas L. Mazuras pateikė ataskaitą už 2011-2012 metus, pasidžiaugė nuveiktais darbais.
Susirinkime dalyvavę nariai išrinko naują bendruomenės centro „Vinkšnupis“ valdybą, kuri darbą pradės nuo liepos 1 dienos. Dvejų metų kadencijai bendruomenės pirmininke išrinkta Zita Janulaitienė, valdybos nariai: Virginija Viliojeta  Ambriulaitytė, Daiva Bataitienė, Kęstutis Daškauskas, Ronius Karopčikas. Projekto ,,Poilsio zonos sukūrimas Kiduliuose” vadovo pareigas sutiko ir toliau eiti L. Mazuras.
Bendruomenės informacija

Jums taip pat patiktų