Marijampolės apskrityje vis dar randama karo laikų sprogmenų

Liepos 3 d. Kidulių seniūnijos Kaimelio kaime, lyginant žemes sodyboje, rastos dvi aviacinės bombos AO-10. Atvykus Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminavimo komandai, bombos sunaikintos Kidulių smėlio karjere.

XX amžiaus karai žemėje paliko daug nesprogusių užtaisų: granatų, minų, artilerijos sviedinių, aviacinių bombų. Šiandien tokie sprogmenys Marijampolės apskrityje randami vykdant statybos, žemės ūkio, kasinėjimo darbus, griaunant senus pastatus arba pavasarį kartu su įšalu jie iškeliami į žemės paviršių. Kiekviename iš jų gali būti nuo kelių šimtų gramų iki kelių dešimčių kilogramų sprogstamųjų medžiagų.

Šie mirtini užtaisai nuo ilgo buvimo žemėje surūdijo, jų sprogdikliai tapo nesaugūs, todėl neatsargus elgesys su tokiais daiktais gali baigtis labai skaudžiai. Radę sprogmenį arba daiktą panašų į sprogmenį dažniausiai nukenčia vaikai, metalo ieškotojai, neatsargūs vietos gyventojai.

Marijampolės apskrityje daugiausiai sprogmenų randama Vilkaviškio ir Šakių rajono savivaldybėse. Per 1991- 2007 metus Lietuvos kariuomenės išminuotojai mūsų apskrityje atliko 1674 sprogmenų nukenksminimo operacijas, Vilkaviškio rajono savivaldybėje – 87 (daugiausiai Lietuvoje). 2007 m. apskrityje buvo sunaikinti 249 sprogmenys, iš jų 128 – Vilkaviškio rajono savivaldybėje, 75 – Šakių rajono savivaldybėje. Marijampolės apskrityje sprogstamųjų užtaisų išminavimo darbus atlieka Juozo Vitkaus inžinerinio bataliono Alytaus ir Tauragės išminavimo skyriai.

Ką daryti, radus karo laikų sprogmenį ar į jį panašų daiktą? Geriau prie jo nesiartinkite ir nelieskite, nebandykite sprogmens nukenksminti patys, neleiskite to daryti kitiems. Jeigu šalia radinio vietos vykdomi kokie nors darbai ar gyvena žmonės, juos perspėkite, pažymėkite radinio vietą ir praneškite apie jį policijai arba paskambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112. Patys pasitraukite nuo radinio vietos kuo toliau. Jeigu greta radinio vietos dirba technika, būtina sustabdyti visus darbus, išjungti visus įrengimus ir visiems žmonės pasitraukti į saugią vietą.

Marijampolės apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos ir mobilizacijos departamentas

Jums taip pat patiktų