Laukinių gyvūnų oralinė vakcinacija nuo pasiutligės

jaukas

Jauko pavyzdžiai

Rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyb informuoja, kad Marijampolės apskrities teritorijoje kaip ir kitose šalies savivaldybių teritorijose prasideda rudeninis laukinių gyvūnų vakcinavimo nuo pasiutligės etapas. Jaukai su vakcina nuo pasiutligės rajone iš lėktuvš buvo mėtomi lapkričio 4 dieną.

Pagrindinė priemonė kovojant su šia pavojinga žmonėms ir gyvūnams liga, yra laukinių bei naminių gyvūnų vakcinacija nuo pasiutligės.

Lėktuvuose sumontuota vakcinos mėtymo įranga užprogramuota, kad vakcina nebūtų mėtoma virš miestelių, gyvenviečių, sodybų, vandens telkinių, tačiau gamtos sąlygos, vėjo kryptis ir stiprumas, gali pakoreguoti vakcinos nukritimo vietą.  Todėl norime perspėti gyventojus, kad radus jaukus su pasiutligės vakcina, jų neliesti. Jeigu jaukai su vakcina aptinkami prie gyvenamųjų namų, būtina apie tai nedelsiant pranešti teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, arba aptarnaujantiems veterinarijos gydytojams. Jaukai su vakcina nėra pavojingi naminiams gyvūnams, tačiau perdozavus jauko, galimos komplikacijos.

Šakių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija

Jums taip pat patiktų