Entuziazmo užtenka, trūksta tik laiko…

bc_vinkGegužės mėnesį naujoji Kidulių bendruomenės valdžia savo veiklą pradėjo nuo bendruomenės namų, besikuriančių buvusiame vaikų darželyje, sutvarkymo ir pritaikymo kiduliečių reikmėms. Kadangi tam reikia nemažai pinigų, Kidulių bendruomenės centro „Vinkšnupis“ pirmininkas Leonidas Mazuras,  norėdamas dar suspėti į nuvažiuojantį Europos Sąjungos finansuojamų projektų traukinį, nusprendė teikti paraišką jau paskutiniam trečiajam kvietimui, kurį planuojama paskelbti ateinančių metų pavasarį.

Kidulių bendruomenės centro „Vinkšnupis“ pirmininkas Leonidas Mazuras teigė, kad bendruomenei beveik vienodai svarbūs du projektai: „Dvaro svirno stogo uždengimas“ ir „Bendruomenės namų ir jų aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms“. Kadangi dviejų projektų vienu metu nėra galimybės įgyvendinti, tai spalio 6 dieną susirinkę kiduliečiai pasisakė už antrąjį projektą, nes svirno stogo uždengimui prireiktų net 2,7 mln. litų, kai tuo tarpu bendruomenėms trečiajame kvietime bus skiriama geriausiu atveju tik po 150 tūkst. litų.

Visą straipsnį perskaityti galite čia

Jums taip pat patiktų