Informacija ūkinių gyvūnų laikytojams apie kiaulių šėrimą

pig-68610_640Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir 6 straipsnio 3 dalimi, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. B1-384 „Dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulių laikymo vietose“, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 20.3 papunkčiu ir atsižvelgdamas į afrikinio kiaulių maro epidemiologinę situaciją ir kiaulių laikymo vietų patikrinimų metu nustatytus faktus, 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. B1-754 „Dėl kiaulių pašaro terminio apdorojimo“ nurodė kiaulių laikymo vietose kiaules šerti tik termiškai apdorotais pašarais.
Biologinės saugos reikalavimai, privalomi visiems kiaulių laikytojams:

• Kiaulių laikymo vietas reikia aptverti tvoromis, siekiant išvengti kontaktų su laukiniais gyvūnais.

• Reguliariai tvarkyti kiaulių laikymo teritorijas.

• Nelaikyti kiaulių lauke.

• Kiaules šerti termiškai apdorotu pašaru.

•Pašarus pirkti tik iš patikimų pardavėjų ir laikyti apsaugotus nuo aplinkos veiksnių bei kenkėjų (pvz., graužikų) specialiai tam skirtose vietose.

• Nešerti gyvulių maisto atliekomis.

• Nesinešti į kiaulių laikymo vietas gyvūninio maisto.

• Užtikrinti, kad į laikymo vietas nebūtų įvežtos ligų simptomų turinčios kiaulės.

• Įrengti dezinfekcinius barjerus prie įėjimų/išėjimų.

• Kiaulių laikymo vietose nuolat naikinti graužikus, vabzdžius ir kitus kenkėjus.

• Registruoti kiaulių laikymo patalpų lankytojus.

• Nuolat šalinti mėšlą.

• Nedelsiant šalinti iš laikymo vietų kiaulių gaišenas.

• Riboti pašalinių asmenų, transporto priemonių lankymąsi ūkiuose.

•Esant galimybei, nesilankyti kitose kiaulių, šernų, šernakiaulių laikymo vietose, šernų medžioklėse, skerdyklose, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo vietose.

VMVT inspektoriai tikrins, ar ūkiuose jų laikomasi. Nustačius pažeidimus, bus skiriamos piniginės baudos. Be to, kiaulių užkrečiamosios ligos atveju, savininkas negaus kompensacijos už nugaišusias ir sunaikintas kiaules bei Europos Sąjungos ir valstybės teikiamos finansinės paramos.

Įtarus ligą, būtina nedelsiant informuoti VMVT visą parą veikiančiu telefonu numeriu 8 800 40 403, tiesiogiai kreiptis į VMVT teritorinį padalinį, esantį kiekviename rajone, arba pranešti privačiam veterinarijos gydytojui.

Jums taip pat patiktų