Kukarskės globos namams – 15 metų

gnam1Sausio 23 d. Kukarskės globos namai paminėjo penkiolikos metų gyvavimo sukaktį.

Šia proga globos namus ir jų gyventojus bei darbuotojus aplankė Šakių rajono savivaldybės administracijos, Kidulių seniūnijos atstovai, Seimo narys Mindaugas Bastys.

Už šių namų gyventojus ir juos prižiūrinčius asmenis šv. Mišias aukojo Kidulių parapijos klebonas Zenonas Stepanauskas.

Įstaigos direktorė Ona Zokienė papasakojo globos namų istoriją, apžvelgė svarbiausią veiklą ir nuveiktus bei planuojamus darbus. Per penkiolika metų pastatai neatpažįstamai pasikeitė, pastatyta jų naujų, pakeistas namo stogas, langai, vamzdynai.   Ateityje norėtųsi įrengti buitinių nuotekų valymo įrenginius, nugriauti ūkinį pastatą, įrengti liftą, teritoriją aptverti tvora.

Direktorės pasakojimu, daroma viskas, kad čia gyvenantys žmonės jaustųsi tarsi namuose.

O.Zokienė dėkojo už dvasinę ir materialinę paramą plečiant ir puoselėjant globos namus dėkojo rajono savivaldybei, buvusiai Socialinės apsaugos ir darbo ministrei Vilijai Blinkevičiūtei, kunigui Z.Stepanauskui.

Globos namų bendruomenę sveikino rajono meras Juozas Bertašius, Socialinės paramos skyriaus vedėja Leonora Pocevičiūtė, Kidulių seniūnas Juozas Valaitis, Seimo narys Mindaugas Bastys, perdavęs O.Zokienei ir jos kolektyvui pačius nuoširdžiausius buvusios ministrės V.Blinkevičiūtės linkėjimus.

Šventės dalyviams koncertavo Jurbarko kultūros namų mišrus choras „Versmė“.

 Šiuo metu Kukarskėje gyvena 33 asmenys – 16 vyrų ir 17 moterų, iš jų 12 yra slaugomi, specialieji poreikiai nustatyti devyniems asmenims.

Jums taip pat patiktų