Kukarskės globos namams vadovaus nauja direktorė

gnam3Birželio 27 dienos savivaldybės tarybos posėdyje rajono taryba Kukarskės globos namų direktore paskyrė Astą Pranaitienę, kuri birželio 19 dieną rajono savivaldybės organizuotame konkurse Kukarskės globos namų direktorės pareigoms užimti dalyvavo kaip vienintelė pretendentė . Kiti trys pretendentai, net pastarąjį pusmetį globos namams vadovavusi Giedrė Stankevičienė, neatitiko savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintų naujų kvalifikacinių reikalavimų.

A.Pranaitienė yra baigusi Vilniaus universitetą ir įgijusi socialinio darbo bakalauro ir socialinio darbo magistro laipsnius, taip pat Kauno technologijos universitete įgijo inžinierės kvalifikaciją. Pastaraisiais metais ji dirbo draudimo kompanijoje “If”, vadovavo Šakių skyriui, yra vyr. verslo klientų draudimo ekspertė.

Kukarskės globos namų direktorės pareigos liko laisvos, kai nuo praėjusių metų gruodžio 1 dienos atsistatydino ilgametė direktorė Ona Zokienė.

Jums taip pat patiktų