Naujoji Kidulių bendruomenės valdyba pradeda darbus

Perėmę materialų turtą ir  senosios valdybos gerų darbų patirtį, pasidalinę pareigomis – pradedame darbus. Buhalteriauti sutiko Vidutė Bakūnovienė, visus bendruomenės darbelius protokoluos Daivutė Bataitienė, bendruomenės narius lankys ir nario mokestį rinks Virginija Ambrulaitytė. Kęstutis Daškauskas bendruomenės gyvenimą fiksuos nuotraukose, filmo juostose ir tai viešins, Ronius Karopčikas kaip buvęs rajono Tarybos narys padės bendraujant su rajono institucijomis.

Pirmoji bendruomenės ir kiduliečių sąšauka įvyko Valstybės dieną, parke prie Nemuno.  Dvidešimt pirmą valandą  kartu su viso pasaulio lietuviais giedojome Tautišką giesmę, taip atiduodami pagarbą savo kraštui.

Tai pat liepos mėnesio bendruomenės valdybos susirinkime pirmininkę Zitą Janulaitienę ir Ronių Karopčiką delegavome į vienos dienos seminarą Gelgaudiškyje savanorystės klausimais. Daug diskutavome apie galimybę bendruomenei pačiai imtis kokio verslo. Nutarta susipažinti su Kalvarijų ir kitų verslu užsiimančių  bendruomenių veikla.

Rugpjūčio pirmą Jurbarke vyko susitikimas su sveikatos apsaugos ir aplinkos ministerijų atstovais dėl Dainių kiaulių komplekso skleidžiamų kvapų. Kad nuo to kenčia ir kiduliečiai išsakė Kęstutis Daškauskas.

Visada laukiame kiduliečių su mintimis ir pasiūlymais.

Bendruomenės valdybos informacija

Jums taip pat patiktų