Kiduliai turi liudyti ąžuolų istoriją

mokyklosazuolai2016

Mokyklos ąžuolai 2016 metais

Jau senokai kiduliečiai šneka, jog du ąžuolai, prie mokyklos pasodinti 1918-ųjų Nepriklausomybės 20-mečiui paminėti, privalo būti deramai apipavidalinti, jiems privalu sugrąžinti pirmapradę prasmę, materializuotą lentelėmis su užrašais „Nepriklausomybės ąžuolas, sodintas 1938 metais“. Tokius užrašus, pasodinę ąžuoliukus, aptvėrę juos tvorele, paliko tuometinės Šiaudinės pradžios mokyklos vedėjas Bronius Žiaunys ir jo mokiniai, įsipareigoję ąžuolus globoti.

Kai kurie mokiniai jau mirę, kiti nebepajėgūs sąžiningai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Todėl savo rūpestį išreiškia laiškais, prašydami pagalbos ir primindami tuos gražiai patriotiškus ir kilnius jaunų žmonių siekius. Vieni prisimena, kad „ąžuoliukai buvo aptverti tvorele, ir prie kiekvieno pritvirtinta baltai dažyta lentelė su užrašu: „Nepriklausomybės ąžuolas, pasodintas 1938 metais“. Dėl suprantamų priežasčių – sovietų okupacijos – lentelės su užrašais, mena jie, išbuvo vos dvejus metus – iki Lietuvai lemtingų 1940 metų vasaros.

Kiti mokiniai savo prisiminimus papildo ir kitais faktais: „Didelės žemės plotas apie mokyklą buvo aptvertas medine (štakietų) tvora, o išorinėje jos pusėje kas keletas metrų pasodintos liepaitės. Vidinėje tvoros pusėje mes, mokiniai, aplink mokyklos žemę pasodinome daug eglaičių. Karo metu dalį liepaičių vokiečiai besitraukdami nukirto savo mašinų maskavimui. Mat mokykloje buvo įrengta vokiečių karo metų ligoninė“.

Jaunesnės kartos kiduliečiai, kuriems 1918-ųjų Lietuvos nepriklausomybės 20-mečio įprasminimas nesukelia prisiminimų ir sentimentų, galbūt yra kitos nuomonės, todėl tenka tik apgailestauti, rašė redakcijai ąžuolus sodinę mokiniai, kad šiuo metu dar yra daug žmonių, abejingai žiūrinčių į mūsų valstybės praeitį, į jos istoriją, tradicijas ir ateitį. Bet, anot jų, prie Kidulių žemės ir jos istorijos prisirišusi karta pageidauja, kad šie užrašai prie ąžuolų vis dėlto būtų atstatyti ir „kiekvienu momentu primintų mokiniams ir praeiviams ne tik šių ąžuolų, bet ir Kidulių miestelio bei mūsų šalies istorinę praeitį“.

„Po šešerių metų, 2018 metais, bus minimas mūsų valstybės Nepriklausomybės atkūrimo šimtmetis, o šie ąžuolai lyg gyva relikvija simbolizuos mūsų Nepriklausomybę“.

(„Valsčius”, 2012-02-24, Nr.14)

„Valsčiaus“ inf

Jums taip pat patiktų